Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen esimerkit

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 11.1.1954
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2017 ja vanhuuseläke sen jälkeen 1.2.2019
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017  ja 2585 vuodelle 2019
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,417 vuodelle 2019

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 035,72 euroa/kk (2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke on 2 035,72 x 0,25 % = 508,93 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1954 syntyneen elinaikakertoimella

0,96800 x 508,93 = 492,64 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen on 492,64 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke alkaa 63 vuoden iässä (ikäluokan alin vanhuuseläkeikä), joten siihen ei tule varhennusvähennystä.

Vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen

Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta 1.1.2017 alkaen 

Vuosi

Työansiot PTEL-vähentämättöminä
vuoden 2019 tasossa 

EläkeKarttumis%
20172 649,24*3,751,7
201729 141,64*36,431,5
201831 544,6439,431,5
20192 628,663,291,5
Yhteensä 82,90 

* Vuoden 2017 työansiot jaetaan eri karttumisprosenttien ajoille niiden kuukausien suhteessa, joihin karttumisprosentit kohdistuvat.

Vuoden 2017 ansaittu eläke on (31 790,88 x 1/12 x 1,7 %) + (31 790,88 x 11/12 x 1,5 %)/12 = 3,75 + 36,43 = 40,18 euroa/kk.

Säästöosuus (75 %) pohjaeläkkeestä on vuoden 2019 tasossa

2 035,72 x 1,417/1,389 = 2 076,76

0,75 x 2 076,76 = 1 557,57 euroa/kk

Eläke yhteensä on 1 557,57 + 82,90 = 1 640,47 euroa/kk.

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalta 1.2.2017 – 31.1.2019 = 24 kk

Lykkäyskorotus on 24 kk x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 1 640,47 = 157,49 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 157,49 + 1 640,47 = 1 797,96 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1954 syntyneen elinaikakertoimella:

0,96800 x 1 797,96= 1 740,43 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon

492,64 x 2585/2543 = 500,78 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 500,78+ 1 740,43 = 2 241,21 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65-vuotiaana 1.2.2019 alkaen on 2 241,21 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 1.7.1956
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.8.2017
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017 ja 2585 vuodelle 2019
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,417 vuodelle 2019

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 373,48 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 2 373,48 = 1 186,74 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017-31.1.2020 = 30 kk

Varhennusvähennys on 30 kk x 0,4 % = 12 %

0,12 x 1 186,74 = 142,41 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 186,74 – 142,41 = 1 044,33 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden elinaikakertoimella

0,96344 x 1 044,33 = 1006,15 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen on 1 006,15 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Työkyvyttömyyseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.8.2019

Henkilö tulee työkyvyttömäksi heinäkuussa 2019 ja saa työkyvyttömyyseläkkeen.

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä karttuu PTEL-vähentämättömistä ansioista ja karttumisprosentti muuttuu 1,9 %:sta 1,7 %:iin. Lopullinen työkyvyttömyyseläke koostuu säästöosuudesta, osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ja eläkkeen rinnalla tehdystä työstä ansaitusta eläkkeestä, maksussa olevasta osittaisesta vanhuuseläkkeestä ja tulevan ajan osasta.

Tulevan ajan ansio lasketaan normaalisti eläketapahtumaa edeltävältä 5 kalenterivuodelta. Tuleva aika lasketaan alimpaan vanhuuseläkeikään (63 v 6 kk). Elinaikakertoimena käytetään henkilön oman ikäluokan elinaikakerrointa, sillä henkilö on jo 63-vuotias tullessaan työkyvyttömäksi.

Tässä esimerkissä ei ole sairauspäivärahakautta ennen työkyvyttömyyseläkettä.

Ansaittu eläke

Säästöosuus (50 %) on vuoden 2019 tasossa on

2 373,48 x 1,417/1,389 = 2 421,33 euroa/kk

0,5 x 2 421,33= 1 210,67 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun asti ansaittu eläke on 72,22 euroa/kk.

Ansaittu eläke ilman osittaista vanhuuseläkettä yhteensä on 1 282,89 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaittu eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella :

0,96102 x 1 282,89 = 1 232,88 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke on työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon tarkistettuna

1 006,15  x 2585/2534 = 1 026,40 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke

Tulevan ajan ansio

Vuosi Työansiot PTEL-vähennettyinä 2019 tasossa Työansiot PTEL-vähentämättöminä 2019 tasossa
2014 36 489,45
2015 36 489,45
2016 36 489,45
2017 28 887,48
2018 28 887,48

Tulevan ajan ansio lasketaan vuosien 2014-2018 ansioista.

(36 489,45 + 36 489,45 + 36 489,45 + 28 887,48 + 28 887,48) = 167 243,31 euroa

167 243,31/60 = 2 787,39 euroa/kk

Tuleva aika on 1.1.2019-31.1.2020 = 13 kk

Tulevan ajan eläke on 2 787,39 x 13 kk x 1,5 %/12 = 45,30 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläke yhteensä

Eläkkeet yhteensä ovat 1 232,88 + 45,30 + 1 026,40 = 2 304,58 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläke 1.8.2019 alkaen on 2 304,58 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.1.1953
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2020
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2548 vuodelle 2018 ja 2617 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,391 vuodelle 2018 ja 1,446 vuodelle 2020

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 3 050,20 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 3 050,20 = 1 525,10 euroa/kk.

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017-31.1.2018 = 13 kk

Lykkäyskorotus on 13 x 0,4 % = 5,2 %

0,052 x 1 525,10 = 79,31 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 525,10 + 79,31 = 1 604,41 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella:

0,97200 x 1 604,41 = 1 559,49 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 559,49 euroa/kk (2018 tasossa).

Vanhuuseläke 1.1.2020 alkaen

Säästöosuus (50%) on vuoden 2020 tasossa

3 050,20 x 1,446/1,391 =3 170,80 euroa/kk

0,5 x 3 170,80 =1 585,40 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta henkilölle on karttunut eläkettä 128,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläkkeet yhteensä 1 585,40 + 128,00 = 1 713,40 euroa/kk

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017-31.1.2020 = 37 kk

Lykkäyskorotus on 37 x 0,4 % = 14,8 %

0,148 x 1 713,40 = 253,58 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 713,40 + 253,58= 1 966,98 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1953 syntyneen elinaikakertoimella:

0,97200 x 1 966,98 =  1 911,90 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva 50 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

1 559,49 x 2617/2548 = 1 601,72 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 1 601,72 + 1 911,90 = 3 513,62 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 3 513,62 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2017 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 1.7.1956
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • Henkilö ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 25 % 1.8.2017
 • Henkilö ottaa toisen 25 % osuuden 1.8.2018
 • Henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017, 2548 vuodelle 2018 ja 2617 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017, 1,391 vuodelle 2018 ja 1,446 vuodelle 2020

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 373,47 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 2 373,47 = 593,37 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017-31.1.2020 = 30 kk

Varhennusvähennys on 30 kk x 0,4 % = 12 %

0,12 x 593,37 = 71,20 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 593,37 – 71,20 = 522,17 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden elinaikakertoimella :

0,96344 x 522,17 = 503,08 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 25 % 1.8.2017 alkaen on 503,08 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2018 alkaen

Henkilö ottaa toisen 25 % eläkeosuuden 62 vuoden iässä 1.8.2018 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on vuoden 2018 tasossa

2373,47 x 1,391/1,389 = 2 376,89 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 2 376,89 = 594,22  euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2018-31.1.2020 = 18 kk

Varhennusvähennys on 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 594,22 = 42,78 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 594,22 – 42,78  = 551,44 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan oman ikäluokan elinaikakertoimella:

0,96102 x 551,44 = 529,94 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2018 tasoon työeläkeindeksillä

503,08 x 2548/2534 = 505,86 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Eläke on yhteensä 505,86 + 529,94 = 1 035,80 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2018 alkaen on 1 035,80 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.2.2020 alkaen

Henkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä vuoden 2020 alussa ja hän jää vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen.

Säästöosuus (50%) on vuoden 2020 tasossa

2 372,47 x 1,446/1,389= 2 469,83 euroa/kk.

0,5 x 2 469,83 euroa/kk = 1 234,92 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 124,03 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläke yhteensä on 1 234,92 + 124,03 = 1 358,95 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella :

0,96102 x 1 358,95= 1 305,98 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva ensimmäinen 25 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

505,86 x 2617/2548 = 519,56 euroa/kk.

Maksussa oleva toinen 25 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

529,94 x 2617/2548 = 544,29 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke on yhteensä 519,56 + 544,29 + 1 305,98 = 2 369,83 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on  2 369,83 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 7.2.2017

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan.

Korotetun karttuman osuutta kertyy ajalla 1.1.2005–31.12.2016

 • 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja
 • 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa.

Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy

 • 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa.

Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.1.1953
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Elinaikakerroin 0,97200
 • Vuosina 2005–2008 ja 2015–2017 ansioita Suomessa yhteensä 400 000 euroa (PTEL-vähennys huomioitu vuoden 2016 loppuun saakka)
 • Vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittu Suomen eläke on 3 050,20 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2020
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2562 vuodelle 2018 ja 2637 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,400 vuodelle 2018 ja 1,442 vuodelle 2020

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 483 kk
 • Suomessa 1977–2008 ja 2015–2017 yhteensä 411 kk
 • Norjassa 2009–2014 yhteensä 72 kk, joista kaikki työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen

Suomessa on työskentelyaikaa myös vuosina 2018–2020, mutta vakuutuskaudet huomioidaan osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun saakka.

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen

Kansallinen osittainen vanhuuseläke

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 3 050,20 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 3 050,20 = 1 525,10 euroa/kk.

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.1.2018 on 13 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 13 x 0,4 % = 5,2 %.

0,052 x 1 525,10 euroa/kk = 79,31 euroa/kk.

Eläke yhteensä on 1 525,10 euroa/kk + 79,31 euroa/kk = 1 604,41 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella 0,97200 x 1 604,41 euroa/kk = 1 559,49 euroa/kk.

Kansallinen lykätty osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 559,49 euroa/kk (2018 tasossa).

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Ansiot ja kuukaudet otetaan huomioon eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka. Esimerkissä Suomen kalenterikuukausia on 84 kuukautta vuosilta 2005–2008 ja 2015–2017.

Korotetun karttuman ansioperuste: 400 000 euroa / 84 kk = 4 761,90 euroa/kk.

483/411 x 1 559,49 euroa/kk = 1 832,69 euroa/kk.

Korotettu karttuma 72 kk x 0,4 % /12 x 4 761,90 euroa/kk = 114,29 euroa/kk, josta osittaisen vanhuuseläkkeen osuus 50 % on 57,15 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen korotettu karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna on 57,15 euroa/kk x 1,052 x 0,97200 = 58,44 euroa/kk.

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena yhteensä on 1 832,69 euroa/kk + 58,44 euroa/kk = 1 891,13 euroa/kk.

Pro rata -eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

411/483 x 1 891,13 euroa/kk = 1 609,22 euroa/kk.

Pro rata -lykätty osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 609,22 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Vanhuuseläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olevalle 1.2.2020 alkaen

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävä vanhuuseläke myönnetään joko kansallisena tai pro rata -eläkkeenä sen mukaan, kumpana osittainen vanhuuseläke on myönnetty.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen tehdystä työstä karttunut eläke on aina kansallista eläkettä. Korotettua karttumaa ei lasketa.

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu osittainen vanhuuseläke 50 % työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 1 559,49 euroa/kk x 2637/2562 = 1 605,14 euroa/kk.

Säästöosuus 50 % vuoden 2020 tasossa on 1 525,10 euroa/kk x 1,442/1,400 = 1 570,85 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta henkilölle on karttunut eläkettä 128,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.1.2020 on 37 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 37 x 0,4 % = 14,8 %.

Lykkäyskorotettu säästöosuus 50 % on 1,148 x 1 570,85 euroa/kk = 1 803,34 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke on 1,148 x 128,00 euroa/kk = 146,94 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Lykkäyskorotettu säästöosuus 50 % vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella tarkistettuna on 0,97200 x 1 803,34 euroa/kk = 1 752,85 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella tarkistettuna on 0,97200 x 146,94 euroa/kk = 142,83 euroa/kk.

Teoreettinen eläke vanhuuseläkkeen tasoisena

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu ja indeksikorotettu

 • osittainen vanhuuseläke 50 % on 1 605,14 euroa/kk ja
 • säästöosuus 50 % on 1 752,85 euroa/kk.

Eläke on yhteensä 3 357,99 euroa/kk.

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke on 142,83 euroa/kk.

483/411 x 3 357,99 euroa/kk = 3 946,25 euroa/kk.

Lykätyn osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu korotettu karttuma ilman lykkäyskorotusta ja elinaikakertoimella tarkistamista, mutta palkkakertoimella vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 114,29 euroa/kk x 1,442/1,400 = 117,72 euroa/kk.

Säästöosuus 50 % korotetusta karttumasta lykkäyskorotettuna ja elinaikakertoimella tarkistettuna on 58,86 euroa/kk x 1,148 x 0,97200 = 65,68 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu korotettu karttuma työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 58,44 euroa/kk x 2637/2562 = 60,15 euroa/kk.

Teoreettinen eläke vanhuuseläkkeen tasoisena yhteensä on 3 946,25 euroa/kk + 65,68 euroa/kk + 60,15 euroa/kk = 4 072,08 euroa/kk.

Pro rata -eläke vanhuuseläkkeen tasoisena

411/483 x 4 072,08 euroa/kk = 3 465,06 euroa/kk.

Pro rata -eläkkeeseen lisätään kansallinen osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke 142,83 euroa/kk.

Pro rata -lykätty vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 3 465,06 euroa/kk + 142,83 euroa/kk = 3 607,89 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 28.2.2019 – toistaiseksiJulkaistu 28.2.2019

Osittainen vanhuuseläke 1.7.2018 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 16.6.1957
 • Osittainen vanhuuseläke 50 % 61-vuotiaana 1.7.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta
 • Kuntoutustuen eläketapahtuma kesäkuussa 2018, henkilö saa ensin sairauspäivärahaa ja sen jälkeen kuntoutustukea ajalla 1.6.2019–31.1.2020
 • Henkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä maaliskuussa 2021 ja jää vanhuuseläkkeelle 1.4.2021
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2548 vuodelle 2018, 2585 vuodelle 2019, 2627 vuodelle 2020 ja 2675 vuodelle 2021
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,391 vuodelle 2018, 1,417 vuodelle 2019 ja 1,483 vuodelle 2021

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 500,00 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Pohjaeläkkeestä 50 % on 0,5 x 2 500,00 = 1 250,00 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusaika 1.7.2018–31.3.2021 on 33 kk.

Varhennusvähennys on 33 kk x 0,4 % = 13,2 %.

0,132 x 1 250,00 = 165,00 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

1 250,00 – 165,00 = 1 085,00 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden elinaikakertoimella.

0,96102 x 1 085,00 = 1 042,71 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.7.2018 alkaen on 1 042,71 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Kuntoutustuki osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen, työkyvyttömyys alkaa ennen osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista  

Henkilön työkyvyttömyyden katsotaan alkaneen jo kesäkuussa 2018. Hän saa kuntoutustuen maksuun kesäkuussa 2019 sairauspäivärahakauden jälkeen.

Tuleva aika lasketaan eläketapahtumavuoden alusta ja tulevan ajan ansiot edeltävien viiden vuoden ansioista (vuosien 2013–2017 ansioista). Elinaikakertoimena käytetään työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa 0,96102.

Kuntoutustuki koostuu säästöosuudesta, maksussa olevasta osittaisesta vanhuuseläkkeestä ja tulevan ajan osasta.

Ansaittu eläke

Säästöosuus (50%) pohjaeläkkeestä vuoden 2019 tasossa on 0,5 x 2 500,00 x 1,417/1,391 = 1 273,36 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaittu eläke tarkistetaan elinaikakertoimella. Elinaikakertoimena käytetään työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa 0,96102.

1 273,36 x 0,96102 = 1 223,73 euroa/kk.

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke on vuoden 2019 tasossa 1 042,71 x 2585/2548 = 1 057,85 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke

Tulevan ajan ansio lasketaan vuosien 2013–2017 ansioista.

Tulevan ajan ansio on 1 800,00 euroa/kk (vuoden 2019 tasossa).

Tuleva aika ajalle 1.1.2018–31.3.2021 on 39 kk.

Tulevan ajan eläke on 1 800,00 e x 39 kk x 1,5 % / 12 = 87,75 euroa/kk.

Kuntoutustuki yhteensä

Eläkkeet yhteensä ovat 1 223,73 + 1 057,85 + 87,75 =  2 369,33 euroa/kk.

Kuntoutustuki 1.6.2019 alkaen on 2 369,33 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2020 maksuun

Kun osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetty kuntoutustuki päättyy, osittainen vanhuuseläke jatkuu entisen suuruisena.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Henkilön eläke jatkuu osittaisena vanhuuseläkkeenä 1.2.2020, joka on vuoden 2020 tasossa

1 042,71 x 2627/2548 = 1 075,04 euroa/kk.

Vanhuuseläkkeelle 1.4.2021

Ansaittu eläke

Säästöosuus (50%) pohjaeläkkeestä vuoden 2021 tasossa on  0,5 x 2 500,00 x 1,483/1,391  = 1 332,67 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden jälkeen henkilölle on karttunut eläkettä 87,50 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuodelta ei kartu eläkettä työansioista, koska se on työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuosi. Siltä ajalta karttuu eläkettä eläkesuhteesta. Työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteesta karttunut eläke on 30,00 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaittu eläke tarkistetaan elinaikakertoimella. Elinaikakertoimena käytetään vuonna 1957 syntyneiden elinaikakerrointa 0,95722.

1 450,17 euroa/kk x 0,95722 = 1 388,13 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2021 tasoon.

1 075,04 euroa/kk x 2675/2627= 1 094,68 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä 1.4.2021 alkaen on 1 388,13 euroa/kk + 1 094,68 euroa/kk = 2 482,81 euroa/kk.