Perustiedot

  • Henkilö on syntynyt 15.3.1955
  • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on  63 vuotta 3 kuukautta
  • Henkilö hakee osa-aika eläkkeen alkamaan 1.1.2017
  • Henkilö jää vanhuuseläkkeelle ikäluokkansa alimmassa vanhuuseläkeiässä 1.7.2018
  • Osa-aikatyön palkka oli 1 500,00 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa)
  • Työeläkeindeksinä käytetty 2534 vuodelle 2017 ja 2567  vuodelle 2018
  • Palkkakertoimena on käytettty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,404 vuodelle 2018

Osa-aikaeläke 1.1.2017

Vakiintunut ansio

Osa-aikaeläke alkaa 1.1.2017, joten vakiintuneen ansion tarkastelujaksolla ovat vuodet 2012-2016.

Vuosi Ansiot
2012 30 000,00 euroa
2013 32 000,00 euroa
2014 34 000,00 euroa
2015 36 000,00 euroa
2016 36 500,00 euroa
Yhteensä 168 500,00 euroa

Vakiintunut ansio on 168 500,00/60 = 2 808,33 euroa/kk.

Osa-aikatyön ansio on 1 500,00 euroa/kk, joten osa-aikaeläkkeen määrä on 0,5 x (2 808,33 – 1 500,00) = 654,17 euroa/kk.

Osa-aikaeläke 1.1.2017 alkaen on 654,17 euroa/kk.

Vanhuuseläke  osa-aikaeläkkeen jälkeen 1.7.2018

Eläke työstä

Osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä ansaittu eläke on 1 200,00 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Osa-aikaeläkkeen aikaisesta osa-aikatyöstä ansaittu eläke

Vuosi Ansiot Karttunut eläke
2017 18 194,38 23,05*
2018 9 097,19 11,37
Yhteensä   34,42

* (18 194,38 x 3/12 x 1,7%) + (18 194,38 x 9/12 x 1,5%) = 23,05 euroa/kk.

Työstä ansaittu eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista on  1 200,00 + 34,42 = 1 234,42 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke kerrotaan vuonna 1955 syntyneiden elinaikakertoimella:

1 234,42 x 0,96344 = 1 189,29 euroa/kk.

Vanhuuseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen 1.7.2018 on 1 189,29 euroa/kk.