Esimerkit etuuden määräytymisestä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 1.7.1956
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • Henkilö ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 25 % 1.8.2017
 • Henkilö ottaa toisen 25 % osuuden 1.8.2018
 • Henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017, 2558 vuodelle 2018 ja 2632 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017, 1,400 vuodelle 2018 ja 1,443 vuodelle 2020
 • Elinaikakertoimena on käytetty 0,96344 vuodelle 2017 ja 1956 syntyneen elinaikakertoimena 0,957

Ensimmäinen osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2017 alkaen

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 950,00 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 950,00 = 237,50 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017–31.1.2020 = 30 kk 

Varhennusvähennys on 30 kk x 0,4 % = 12 %

0,12 x 237,50 = 28,50 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista on 237,50 – 28,50 = 209,00 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden 2017 elinaikakertoimella:

0,96344 x 209,00 = 201,36 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 25 % 1.8.2017 alkaen on 201,36 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee varhentamattoman osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna.

Varhentamaton osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 950,00 = 237,50 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden 2017 elinaikakertoimella:

0,96344 x 237,50 = 228,82 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 228,82 euroa/kk.

Toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2018 alkaen

Henkilö ottaa toisen 25 % eläkeosuuden 62 vuoden iässä 1.8.2018 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on vuoden 2018 tasossa

950,00 x 1,400/1,389 = 957,52 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 957,52 = 239,38 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2018–31.1.2020 = 18 kk

Varhennusvähennys on 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 239,38 = 17,24 euroa/kk  

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista on 239,38 – 17,24 = 222,14 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio)

0,957 x 222,14 = 212,59 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2018 tasoon työeläkeindeksillä

201,36 x 2558/2534 = 203,27 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke yhteensä

Eläke on yhteensä 203,27 + 212,59 = 415,86 euroa/kk.

Toinen osittainen vanhuuseläke 1.8.2018 alkaen on 415,86 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee varhentamattoman osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna.

Varhentamaton osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 957,52 = 239,38 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio)

0,957 x 239,38 = 229,09 euroa/kk.

Kelalle ilmoitettu ensimmäinen osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä

228,82 x 2558/2534 = 230,99 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 229,09 + 230,99 = 460,08 euroa/kk.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.2.2020 alkaen

Henkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä vuoden 2020 alussa ja hän jää vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen.

Pohjaeläke on vuoden 2020 tasossa 950,00 x 1,443/1,389 = 986,93 euroa/kk.

Säästöosuus (50 %) on 0,5 x 986,93 euroa/kk = 493,47 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 41,34 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläke yhteensä on 493,47 + 41,34 = 534,81 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 534,81 = 511,81 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018.

 415,86 euroa/kk x 2632/2558 = 427,89 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke on yhteensä 427,89 + 511,81 = 939,70 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 939,70 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee varhentamattoman työeläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna.

Säästöosuus (50 %) on 0,5 x 986,93 euroa/kk = 493,47 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 41,34 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläke yhteensä on 493,47 + 41,34 = 534,81 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 534,81 = 511,81 euroa/kk.

Kelalle ilmoitetut osittaiset vanhuuseläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasolle.

460,08 x 2632/2558 = 473,39 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 473,39 + 511,81 = 985,20 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 11.1.1958
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta
 • Osittainen vanhuuseläke (25 %) alkaa 61 vuoden iässä 1.2.2019 ja toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) sen jälkeen ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä 1.2.2022 ja sen jälkeen vanhuuseläke 65 vuoden iässä 1.2.2023
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2595 vuodelle 2019 ja 2723 vuodelle 2022 ja 2777 vuodelle 2023
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,419 vuodelle 2019 ja 1,512 vuodelle 2022 ja 1,564 vuodelle 2023
 • Elinaikakertoimena on käytetty 0,951 vuodelle 2019 ja vuonna 1958 syntyneen elinaikakertoimena 0,946

Osittainen vanhuuseläke (25%) 1.2.2019 alkaen

Vuoden 2018 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 850,00 euroa/kk (2019 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 850,00 = 212,50 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.2.2019–31.1.2022 = 36 kk

Varhennusvähennys 36 kk x 0,4 % = 14,4 %

0,144 x 212,50 = 30,60 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

212,50 – 30,60 = 181,90 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden 2019 elinaikakertoimella (arvio)

0,951 x 181,90 = 172,99 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen on 172,99 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee varhentamattoman osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 850,00 = 212,50 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden 2019 elinaikakertoimella (arvio)

0,951 x 212,50 = 202,09 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 202,09 euroa/kk.

Toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.2.2022 alkaen

Säästöosuus (25 %) pohjaeläkkeestä on vuoden 2022 tasossa 850,00 x 1,512/1,419 = 905,71 euroa/kk.

0,25 x 905,71 euroa/kk = 226,43 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1958 syntyneen elinaikakertoimella

0,946 x 226,43 = 214,20 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2022 tasoon työeläkeindeksillä

172,99 x 2723/2595 = 181,52 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2022 alkaen on 181,52 + 214,20 = 395,72 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna

0,946 x 226,43 = 214,20 euroa/kk

Kelalle ilmoitettu ensimmäinen varhennettu vanhuuseläke indeksitarkistettuna vuoden 2022 tasoon on 202,09 x 2723/2595 = 212,06 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 212,06 + 214,20 = 426,26 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65 vuoden iässä 1.2.2023

Pohjaeläke vuoden 2023 tasossa on 850,00 x 1,564/1,419 = 936,86 euroa/kk.

Säästöosuus 50 % on 0,5 x 936,86 = 468,43 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 40,00 euroa/kk (vuoden 2023 tasossa).

Eläke yhteensä on 508,43 euroa/kk.

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.2.2022–31.1.2023 = 12 kk

Lykkäyskorotus 12 kk x 0,4 % = 4,8 %

0,048 x 508,43 = 24,40 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista on

508,43 + 24,40 = 532,83 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1958 syntyneen elinaikakertoimella (arvio)

0,946 x 532,83 = 504,06 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2023 tasoon

395,72 euroa/kk x 2777/2723 = 403,57 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 403,57 + 504,06 = 907,63 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65-vuotiaana 1.2.2023 alkaen on 907,63 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee työeläkkeen ilman lykkäyskorotusta elinaikakertoimella tarkistettuna.

Säästöosuus 50 % on 0,5 x 936,86 = 468,43 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 40,00 euroa/kk (vuoden 2023 tasossa).

Eläke yhteensä on 508,43 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan 1958 syntyneen elinaikakertoimella (arvio)

0,946 x 508,43 = 480,97 euroa/kk.

Kelalle ilmoitetut osittaiset vanhuuseläkkeet vuoden 2023 tasoon tarkistettuna on

426,26 x 2777/2723 = 434,71 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä on 434,71 + 480,97 = 915,68 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 1.7.1956
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • Henkilö ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 25 % 1.8.2017
 • Henkilö ottaa toisen 25 % osuuden 64 vuoden iässä 1.8.2020
 • Henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.8.2021 alkaen
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017, 2632 vuodelle 2020 ja 2676 vuodelle 2021
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017, 1,443 vuodelle 2020 ja 1,475 vuodelle 2021
 • Elinaikakertoimena on käytetty 0,96344 vuodelle 2017 ja 1956 syntyneen elinaikakertoimena 0,957

Osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2017 alkaen

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 900,00 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 900,00 = 225,00 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017–31.1.2020 = 30 kk 

Varhennusvähennys 30 kk x 0,4 % = 12 %

0,12 x 225,00 = 27,00 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 225,00 – 27,00 = 198,00 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden 2017 elinaikakertoimella:

0,96344 x 198,00 = 190,76 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 25 % 1.8.2017 alkaen on 190,76 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee varhentamattoman osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna.

Varhentamaton osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 900,00 = 225,00 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden 2017 elinaikakertoimella:

0,96344 x 225,00 = 216,77 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on 216,77 euroa/kk.

Toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) 64 vuoden iässä 1.8.2020

Henkilö ottaa toisen 25 % eläkeosuuden 64 vuoden iässä 1.8.2020 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke tarkistetaan vuoden 2020 tasoon palkkakertoimella

900,00 x 1,443/1,389 = 934,99 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 934,99 = 233,75 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus ajalla 1.2.2020–31.7.2020 = 6 kk

Lykkäyskorotus 6 kk x 0,4 % = 2,4 %

0,024 x 233,75 = 5,61 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 233,75 + 5,61 = 239,36 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan oman ikäluokan elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 239,36 = 229,07 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2020 tasoon työeläkeindeksillä

190,76 x 2632/2534 = 198,14 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Eläke on yhteensä 198,14 + 229,07 = 427,21 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2018 alkaen on 427,21 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna ja ilman lykkäyskorotusta.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 934,99 = 233,75 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan oman ikäluokan elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 233,75 = 223,70 euroa/kk.

Kelalle ilmoitettu osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2020 tasoon työeläkeindeksillä.

216,77 x 2632/2534 = 225,15 euroa/kk

Kelan tarvitsema osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 223,70 + 225,15 = 448,85 euroa/kk.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.8.2021 alkaen

Henkilö ottaa vanhuuseläkkeen 65 vuoden iässä 1.8.2021.

Pohjaeläke vuoden 2021 tasossa on 900,00 x 1,475/1,389 = 955,72 euroa/kk.

Säästöosuus (50 %) on 0,5 x 955,72 euroa/kk = 477,86 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 13,33 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Eläke yhteensä on 477,86 + 13,33 = 491,19 euroa/kk.

Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus ajalla 1.2.2020–31.7.2021 = 18 kk

Lykkäyskorotus 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 491,19 = 35,37 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

491,19 + 35,37 = 526,56 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 526,56 = 503,92 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva ensimmäinen osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2021 tasoon vuodesta 2020

427,21 x 2676/2632 = 434,35 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke on yhteensä 434,35 + 503,92 = 938,27 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.8.2021 alkaen on 938,27 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna ilman lykkäyskorotusta.

Säästöosuus (50 %) on 0,5 x 955,72 euroa/kk = 477,86 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 13,33 euroa/kk (vuoden 2021 tasossa).

Eläke yhteensä on 477,86 + 13,33 = 491,19 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio):

0,957 x 491,19 = 470,07 euroa/kk.

Kelalle ilmoitettu osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2021 tasoon työeläkeindeksillä.

448,85 x 2676/2632 = 456,35 euroa/kk

Kelan tarvitsema vanhuuseläkkeen määrä on 456,35 + 470,07 = 926,42 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 11.1.1954
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta
 • Osittainen vanhuuseläke 25 % 1.2.2017 alkaen, toinen osittainen vanhuuseläke 25 % 1.2.2018 alkaen, jonka jälkeen vanhuuseläke 65 vuoden iässä 1.2.2019
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017 ja 2558 vuodelle 2018 ja 2595 vuodelle 2019
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,400 vuodelle 2018 ja 1,419 vuodelle 2019
 • Elinaikakertoimena on käytetty 1954 syntyneen elinaikakerrointa 0,96800

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 950,00 euroa/kk, josta valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaista etuutta 54,55 euroa/kk (2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke on 950,00 x 0,25 % = 237,50 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1954 syntyneen elinaikakertoimella

0,96800 x 237,50 = 229,90 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen on 229,90 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke alkaa 63 vuoden iässä (ikäluokan alin vanhuuseläkeikä), joten siihen ei tule varhennusvähennystä eikä lykkäyskorotusta.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän laskettuna niin, että pohjaeläkkeestä on poistettu VEKL-karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna.

950,00 – 54,55 = 895,45 euroa/kk

0,25 x 895,45 = 223,86 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1954 syntyneen elinaikakertoimella

0,96800 x 223,86 = 216,70 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on 216,70 euroa/kk.

Toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.2.2018 alkaen

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke 950,00 euroa/kk tarkistetaan vuoden 2018 tasoon palkkakertoimella.

950,00 x 1,400/1,389 = 957,52 euroa/kk

0,25 x 957,52 = 239,38 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus ajalla 1.2.2017–31.1.2018 = 18 kk

Lykkäyskorotus 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 239,38 euroa/kk = 17,24 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

239,38 + 17,24 = 256,62 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1954 syntyneen elinaikakertoimella 0,96800

0,96800 x 256,62 = 248,41 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

229,90 x 2558/2534 = 232,08 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke

232,08 + 248,41 = 480,49 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 480,49 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna ilman lykkäyskorotusta.

Pohjaeläke (ilman VEKL-karttumaa) tarkistetaan 2018 tasolle palkkakertoimella. Ennen vuotta 1954 syntyneillä Yhella laskee tämän virheellisesti työeläkeindeksillä. Kela pyytää tällaisessa tapauksessa erikseen määrän tarkistusta.

895,45 x 1,400/1,389 = 902,54 euroa/kk

902,54 x 0,25 = 225,64 euroa/kk

Eläke tarkistetaan vuonna 1954 syntyneen elinaikakertoimella

0,96800 x 225,64 = 218,42 e/kk.

Kelan tarvitsema ensimmäinen osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä

216,70 x 2558/2534 = 218,75 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittainen vanhuuseläke on 218,75 + 218,42 = 437,17 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65 vuoden iässä 1.2.2019 alkaen

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 950,00 euroa/kk tarkistetaan vuoden 2019 tasoon palkkakertoimella.

950,00 x 1,419/1,389 = 970,52 euroa/kk.

Säästöosuus (50 %) on 0,5 x 970,52 = 485,26 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 15,00 euroa/kk (vuoden 2019 tasossa).

485,26 + 15,00 = 500,26 euroa/kk

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalta 1.2.2017-31.1.2019 = 24 kk

Lykkäyskorotus 24 kk x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 500,26 = 48,02 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 500,26 + 48,02 = 548,28 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1954 syntyneen elinaikakertoimella:

0,96800 x 548,28 = 530,74 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon

480,49 x 2595/2558 = 487,44 euroa.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 487,44 + 530,74 = 1 018,18 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65-vuotiaana 1.2.2019 alkaen on 1 018,18 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee vanhuuseläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna ilman lykkäyskorotusta.

Pohjaeläke (ilman VEKL-karttumaa) tarkistetaan 2019 tasolle palkkakertoimella.

Ennen vuotta 1954 syntyneillä Yhella laskee tämän virheellisesti työeläkeindeksillä. Kela pyytää tällaisessa tapauksessa erikseen määrän tarkistusta.

902,54 x 1,419/1,400 = 914,79 euroa/kk

0,5 x 914,79 = 457,40 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 15,00 euroa/kk (vuoden 2019 tasossa).

457,40 + 15,00 = 472,40 euroa/kk

Eläke tarkistetaan 1954 syntyneen elinaikakertoimella:

0,96800 x 472,40 = 457,28 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon.

437,17 x 2595/2558 = 443,49 euroa/kk

Kelan tarvitsema vanhuuseläkkeen määrä on 443,49 + 457,28 = 900,77 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.1.1953
 • Osittainen vanhuuseläke (25 %) alkaa 1.2.2018 ja toinen osittainen vanhuuseläke (25 %) alkaa 1.2.2019
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2020
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2558 vuodelle 2018, 2595 vuodelle 2019 ja 2632 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,400 vuodelle 2018, 1,419 vuodelle 2019 ja 1,443 vuodelle 2020
 • Vuonna 1953 syntyneen elinaikakerroin on 0,97200

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 900,00 euroa/kk, joka sisältää 16,00 euroa/kk 4,5 %:n karttumaa (vuoden 2018 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 900,00 = 225,00 euroa/kk.

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017–31.1.2018 = 13 kk

Lykkäyskorotus 13 x 0,4 % = 5,2 %

0,052 x 225,00 = 11,70 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 225,00 + 11,70 = 236,70 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 236,70 = 230,07 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 230,07 euroa/kk (2018 tasossa).

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän laskettuna ilman pohjaeläkkeen 4,5 %:n karttumaa ja lykkäyskorotusta.

900,00 – 16,00 = 884,00 euroa/kk

Lykkäämättömän osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 

0,25 x 884,00 = 221,00 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 221,00 = 214,81 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 214,81 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen

Säästöosuus (25 %) pohjaeläkkeestä vuoden 2019 tasossa on

900,00 x 1,419/1,400 = 912,21 euroa/kk.

0,25 x 912,21 = 228,05 euroa/kk

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017–31.1.2019 = 25 kk

Lykkäyskorotus 25 x 0,4 % = 10 %

0,10 x 228,05 = 22,81 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

228,05 + 22,81 = 250,86 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 250,86 = 243,84 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

230,07 x 2595/2558 = 233,40 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen on 233,40 + 243,84 = 477,24 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen laskettuna ilman pohjaeläkkeen 4,5 %:n karttumaa ja lykkäyskorotusta.

Ennen vuotta 1954 syntyneillä Yhella laskee tämän virheellisesti työeläkeindeksillä. Kela pyytää tällaisessa tapauksessa erikseen määrän tarkistusta.

Pohjaeläke (ilman 4,5 %:n karttumaa) tarkistettuna palkkakertoimella vuoden 2019 tasoon on

884,00 x 1,419/1,400 = 896,00 euroa/kk.

Lykkäämätön osittainen vanhuuseläke on

0,25 x 896,00 = 224,00 euroa/kk

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 224,00 = 217,73 euroa/kk.

Kelan tarvitsema ensimmäinen osittainen vanhuuseläke työeläkeindeksillä tarkistettuna vuoden 2019 tasoon on 214,81 x 2595/2558 = 217,92 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 217,92 +217,73 = 435,65 euroa/kk.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.2.2020

Säästöosuus (50 %) on vuoden 2020 tasossa

900,00 x 1,443/1,400 = 927,64 euroa/kk.

0,5 x 927,64 = 463,82 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 14,10 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

463,82 + 14,10 = 477,92 euroa/kk.

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017–31.1.2020 = 37 kk

Lykkäyskorotus 37 x 0,4 % = 14,8 %

0,148 x 477,92 euroa/kk = 70,73 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

477,92 + 70,73 = 548,65 euroa/kk

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 548,65 = 533,29 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon

477,24 x 2632/2595 = 484,04 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 484,04 + 533,29 = 1 017,33 euroa/kk

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 1 017,33 euroa/kk.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä

Kela tarvitsee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän laskettuna ilman pohjaeläkkeen 4,5 %:n karttumaa ja lykkäyskorotusta.

Pohjaeläke tarkistettuna palkkakertoimella vuoden 2020 tasoon on 884,00 x 1,443/1,400 = 911,15 euroa/kk.

Ennen vuotta 1954 syntyneillä Yhella laskee tämän virheellisesti työeläkeindeksillä. Kela pyytää tällaisessa tapauksessa erikseen määrän tarkistusta.

0,5 x 911,15 = 455,58 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 14,10 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

455,58 + 14,10 = 469,68 euroa/kk

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella

0,97200 x 469,68 = 456,53 euroa/kk.

Kelan tarvitsema osittaisen vanhuuseläkkeen määrä tarkistettuna työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon.

435,65 x 2632/2595= 441,86 euroa/kk

Kelan tarvitsema vanhuuseläkkeen määrä on 441,86 + 456,53 = 898,39 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 25.10.2017

Perustiedot

 • Henkilö tulee työkyvyttömäksi vuonna 2017
 • Hänellä on tulevan ajan tarkasteluaikana päällekkäin sekä tutkinto että eläke
 • Eläke ajalla 1.7.2011–30.6.2013, tulevan ajan ansio 1 200,00 (vuoden 2017 tasossa)
 • Tutkinto ajalla 1.6.2011-31.5.2014

Opiskelusta ei kartu etuutta, jos laskennallinen opiskeluaika kohdistuu samalla ajalle eläkkeen kanssa.

Tulevan ajan ansio

Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkasteluaika on vuodet 2012–2016.

Tulevan ajan ansio lasketaan vuosien 2012 – 2016 PTEL-vähennetyistä työansioista.

Etuusansiot ja eläkesuhteen ansio huomioidaan tulevan ajan ansiossa seuraavasti:

Vuosi Työansiot e/v Tutkinto kk Eläke kk
2012 12
2013 12 410,20 6 6
2014 19 760,53 5
2015 29 640,80    
2016 25 002,25    
Yhteensä 86 813,78    

Opiskeluaikaa on tarkasteluajalla 11 kuukautta ja eläkeaikaa 18 kuukautta.

Tulevan ajan ansiossa on laskennallista opiskeluaikaa 11 x 1 454,59 euroa = 16 000,49 euroa (vuoden 2017 tasossa).

Tulevan ajan ansiossa on päättyneen eläkkeen tulevan ajan ansioita 18 kuukaudelta 18 x 1 200,00= 21 600,00 (vuoden 2017 tasossa).

Ansiot yhteensä tulevan ajan tarkasteluajalla on 86 813,78 + 16 000,49 + 21 600,00 = 124 414,27 euroa.

Tulevan ajan ansio on 124 414,27 / 60 = 2 073,57 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Esimerkki: Kaksi 3 vuoden tutkintoa tarkasteluajalla

 • Henkilö tulee työkyvyttömäksi vuonna 2013
 • Hän on suorittanut tarkasteluaikana kaksi tutkintoa
 • Ammatillinen perustutkinto on suoritettu 5.8.2005 – 2.6.2009
 • Alempi korkeakoulututkinto on suoritettu 8.8.2008 – 31.5.2010

Eläkettä karttuu enintään 5 vuodelta eli 1 800 päivältä. Sillä ei ole merkitystä ovatko tutkinnot päällekkäin tai peräkkäin, koska oikeita aikoja ei tutkita.

Laskennallinen opiskeluaika

Opiskeluajan laskennalliset etuusansiot jaksotetaan tutkinnon suorittamista edeltävälle ajalle. Etuusansiot jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kuukausille. Opintojen todellisella aloitusajankohdalla ei ole merkitystä. Kuukausien lukumäärä riippuu siitä, mikä on suoritetun tutkinnon taso.

Henkilön molemmat tutkinnot ovat 3 vuoden tutkintoja, joten etuusansiot jaksotetaan 36 tutkinnon valmistumista edeltävälle kuukaudelle.

 1. tutkinto: 1.7.2006–30.6.2009, 3 vuotta
 2. tutkinto: 1.6.2007–31.5.2010, 3 vuotta

Tulevan ajan ansio

Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkasteluaika on vuodet 2008 – 2012.

Opiskeluaikaa kohdistuu tarkasteluajalle vuosilta 2008 – 2010. Etuusansio huomioidaan tulevan ajan ansioissa seuraavasti:

Vuosi 1. tutkinto 2. tutkinto
2008 12 kk 12 kk
2009 6 kk 12 kk
2010 5 kk
Yhteensä 18 kk 29 kk

Yhteensä opiskeluaikaa on tarkasteluajalla 47 kuukautta.

Esimerkki: Kaksi 3 vuoden tutkintoa tarkasteluajalla, nuoren tulevan ajan poikkeussääntöä sovelletaan

 • Henkilö on täyttänyt 18 vuotta 15.11.2009
 • Hän on tullut työkyvyttömäksi 1.3.2013
 • Henkilö on työskennellyt opintojen rinnalla (tulevan ajan edellytys täyttyy)
 • Hän on suorittanut kaksi ammatillista perustutkintoa
 1. tutkinto on suoritettu 15.8.2009 – 31.12.2011
 2. tutkinto on suoritettu 1.1.2011 – 31.12.2012

Eläkettä karttuu 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien.

Laskennallinen opiskeluaika

Henkilön molemmat tutkinnot ovat kolmen vuoden tutkintoja.

Tutkinnosta karttuu etuutta enintään siltä ajalta, joka on kulunut opiskelijan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta tutkinnon suorittamiskuukauden loppuun.

 1. tutkinto: 1.12.2009 – 31.12.2011, 2 vuotta ja 1 kuukausi
 2. tutkinto: 1.1.2010 – 31.12.2012, 3 vuotta

Tulevan ajan ansio

Koska henkilö on alle 23 vuotta tullessaan työkyvyttömäksi, määritellään tulevan ajan ansiot nuoren tulevan ajan poikkeussäännön perusteella. Tulevan ajan tarkasteluaika on 1.12.2009 – 31.3.2013, yhteensä 40 kuukautta.

Opiskeluaikaa kohdistuu tarkasteluajalle vuosilta 2009 – 2012. Etuusansio huomioidaan tulevan ajan ansioissa:

Vuosi 1. tutkinto 2. tutkinto
2009 1 kk
2010 12 kk 12 kk
2011 12 kk 12 kk
2012 12 kk
Yhteensä 25 kk 36 kk

Tulevan ajan tarkasteluajan pituus on 40 kuukautta, joten opiskeluaikaakin on tarkasteluajalla yhteensä 40 kuukautta.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.10.2017

Perustiedot

 • Henkilö tulee työkyvyttömäksi vuonna 2018
 • Hänellä on tulevan ajan tarkastelujaksolla päällekkäin sekä kaksi tutkintoa että eläke
 • Eläke ajalla 1.7.2013–31.5.2015
 • Tutkinto ajalla 1.7.2012–30.6.2015, 3 vuotta
 • Tutkinto ajalla 1.6.2013–31.5.2016, 3 vuotta
 • Tarkasteluaika on 2013-2017

Opiskelusta ei kartu etuutta, jos laskennallinen opiskeluaika kohdistuu samalla ajalle eläkkeen kanssa.

Laskennallinen opiskeluaika

Opiskeluajan laskennalliset etuusansiot jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kuukausille. Opintojen todellisella aloitusajankohdalla ei ole merkitystä. Kuukausien lukumäärä riippuu siitä, mikä on suoritetun tutkinnon taso.

Henkilön molemmat tutkinnot ovat 3 vuoden tutkintoja, joten etuusansiot jaksotetaan tutkinnon valmistumista edeltäville 36 kuukaudelle. Yhteensä tutkintoaikaa tulee enintään 5 vuotta.

1. tutkinto 1.7.2012-30.6.2015

2. tutkinto 1.6.2013-31.5.2016

Tulevan ajan ansio

Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkasteluaika on vuodet 2013–2017.

Ensimmäinen tutkinto alkaa ennen tarkasteluaikaa ja loppuu 30.6.2015. Toinen tutkinto alkaa tarkasteluajalla ja loppuu 31.5.2016. Tarkasteluajalla on todellista tutkintoaikaa enemmän kuin 5 vuotta, joten tarkasteluajalla otetaan enintään 5 vuotta tutkintoaikaa huomioon.  Tästä tutkintoajasta vähennetään 23 kk tarkasteluajalle kohdistuvaa eläkeaikaa.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 22.12.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.6.1976
 • Eläketapahtuma 14.8.2017
 • Tulevan ajan pääteikä on 65 vuotta
 • Elinaikakerroin on 0,96344
 • Tutkinto1 ajalla 1.7.2014–30.6.2017, 3 vuotta
 • Tutkinto2 ajalla 1.6.2013–31.5.2016, 3 vuotta
 • Tutkinto3 ajalla 1.6.2012-31.5.2015, 3 vuotta
 • Tarkasteluaika on 2012-2016

Ansaittu eläke

Vuoden 2016 loppuun mennessä työansioista ansaittu eläke vuoden 2017 tasossa on 887,23 euroa/kk.

Eläketapahtumavuoden työansioista ei kartu eläkettä.

Eläketapahtumavuonna suoritetusta tutkinnosta ansaittu etuus otetaan huomioon, jos tutkinto on suoritettu ennen eläketapahtumapäivää.Vaikka eläketapahtumavuoden etuuskuukausia ei oteta huomioon, silti tulee tutkinnosta yli 5 vuotta eläkettä kartuttavaa aikaa. Joten henkilölle karttunut useammasta tutkinnosta enimmäisaika, 5 vuotta, eli 54,55 e/kk (vuoden 2017 tasossa).

Ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden (2017) elinaikakertoimella

941,78 x 0,96344 = 907,35 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke

Tulevan ajan ansio lasketaan vuosien 2012 – 2016 (tarkasteluaika) PTEL-vähennetyistä ansioista.

Vuosi

 Työansiot e/v

2012

25 002,27

2013

14 820,40

2014

14 877,71

2015

15 946,68

2016

15 853,10

Yhteensä

86 500,16

Tulevan ajan tarkasteluajalla on lisäksi 5 vuotta tutkinnosta saatavaa etuusansiota, joten tulevan ajan ansioon lisätään 60 x 1 454,59 euroa (vuoden 2017 tasossa) = 87 275,40 euroa.

Ansiot yhteensä tulevan ajan tarkasteluajalla ovat 86 500,16 + 87 275,40 = 173 775,56 euroa.

Tulevan ajan ansio on 173 775,56 / 60 kk = 2 896,26 euroa/kk.

Tulevan ajan jakso on eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun eli 1.1.2017 – 30.6.2041, yhteensä 294 kuukautta.

Tulevan ajan eläke on 2 896,26 x 294 x 1,5 % / 12 = 1 064,38 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläke on yhteensä 907,35 + 1 064,38 = 1 971,73 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 15.12.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.6.1965
 • Eläketapahtuma 8.11.2016
 • Tulevan ajan pääteikä 65 vuotta
 • Elinaikakerroin vuodelle 2016 on 0,96800
 • Tutkinto1 Ammattikorkeakoulututkinto 1.12.2011-20.11.2015 (1440 pv)
 • Tutkinto2 Ammatillinen perustutkinto 1.6.2007-28.5.2010 (1080 pv)
 • Tutkinto3 Ammatillinen perustutkinto 1.1.2005-1.6.2007 (900 pv)
 • Tarkasteluaika 2011-2015

Ansaittu eläke

Vuoden 2015 loppuun mennessä työansioista ansaittu eläke vuoden 2017 tasossa on 787,23 euroa/kk.

Henkilölle on karttunut useammasta tutkinnosta etuutta enimmäisajan, 5 vuotta, eli 54,55 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella  (787,23 euroa/kk + 54,55 euroa/kk) x 0,96800= 814,84 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke

Tulevan ajan ansio lasketaan vuosien 2011 – 2015 (tarkasteluaika) PTEL-vähennetyistä ansioista.

Vuosi

Työansiot e/v

2011

25 002,27

2012

12 410,20

2013

12 438,86

2014

12 973,34

2015

12 926,55

Yhteensä

75 751,22

Tulevan ajan tarkasteluajalla on lisäksi 4 vuotta tutkinnosta saatavaa etuusansiota. Tulevan ajan ansioon lisätään siten 48 x 1 454,59 = 69 820,32 euroa.

75 751,22 + 69 820,32 = 145 571,54 euroa

Tulevan ajan ansio on 145 571,54 / 60 kk = 2 426,19 euroa/kk.

Tulevan ajan jakso on eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun eli 1.1.2016 – 30.6.2030, yhteensä 174 kuukautta.

Tulevan ajan eläke on 2 426,199 x 174 x 1,5 % / 12 = 527,70 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläke on yhteensä 814,84  + 527,70 = 1 342,54 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2018 – toistaiseksiJulkaistu 30.8.2018

Perustiedot

 • Henkilö tulee työkyvyttömäksi vuonna 8.8.2017
 • Tarkasteluaika 2012-2016
 • Hänellä on ollut aikaisemmmin kuntoutustuki 1.6.2013-30.4.2014, jonka eläketapahtuma on ollut 16.5.2012
 • Henkilöllä on tarkasteluaikana työansioita vain vuonna 2012

 

Tulevan ajan ansio

Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkasteluaika on vuodet 2012–2016.

Ensimmäisen kuntoutustuen eläketapahtumavuonna 2012 henkilöllä on myös työansioista 22 500,00 euroa.

Henkilöllä tulee tarkasteluajalla olla eläkkeeseen oikeuttavia työansioita, jotta myös eläkeaika voidaan ottaa huomioon tulevan ajan ansiossa.

Koska vuosi 2012 on ensimmäisen kuntoutustuen eläketapahtumavuosi, sen vuoden työansioista ei ole oikeutta eläkkeeseen, vaan ne korvautuvat ensimmäisen kuntoutustuen tulevan ajan ansiolla. 

Henkilön tulevan ajan ansio uuteen kuntoutustukeen on 0.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Esimerkki: LITA-etuus myönnetty vuonna 2004

 • LITA-etuuden vahinkotapahtuma on 11.5.2003
 • LITA-etuuden määrä on 700 euroa/kk
 • Henkilö jää vanhuuseläkkeelle 1.7.2013
 • Vanhuuseläkkeen määrä on 1 700 euroa/kk

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä ei tehdä, koska LITA-etuuden vahinkotapahtuma on ollut ennen vuotta 2004.

Vanhuuseläke 1.7.2013 alkaen on 1 700 euroa/kk.

Esimerkki: LITA-etuus myönnetty vuonna 2004, takautuva tarkistaminen

 • LITA-etuuden vahinkotapahtuma on 11.5.2003
 • LITA-etuuden määrä on 700 euroa/kk
 • Henkilö on jäänyt vanhuuseläkkeelle 1.7.2012
 • Vanhuuseläkkeen määrä on 1 700 euroa/kk
 • Esimerkissä ei ole huomioitu indeksikorotuksia

Vanhuuseläkkeeseen on tehty ensisijaisten etuuksien vähentäminen.

LITA-vähennys: 1 700 – 700 = 1 000 euroa/kk

Vanhuuseläkkeen määrä 1.7.2012 alkaen on ollut 1 000 euroa/kk.

Takautuva tarkistaminen

Eläkkeensaaja voi hakea eläkkeen takautuvaa tarkistamista 1.1.2013 alkaen.

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä ei tehdä, koska LITA-etuuden vahinkotapahtuma on ollut ennen vuotta 2004.

Vanhuuseläke 1.1.2013 alkaen on 1 700 euroa/kk.

Esimerkki: LITA-etuus myönnetty vuonna 2007, VTJ-karttuma, takautuva tarkistaminen

 • LITA-etuuden vahinkotapahtuma on 31.3.2007
 • LITA-etuuden määrä on 2 100 euroa/kk
 • Henkilö on jäänyt vanhuuseläkkeelle 1.11.2012
 • Vanhuuseläkkeen määrä on 1 800 euroa/kk
 • Esimerkissä ei ole huomioitu indeksikorotuksia

Vanhuuseläkkeeseen on tehty ensisijaisten etuuksien vähentäminen.

LITA-vähennys: 1 800 – 2 100 = 0 euroa/kk

Vanhuuseläkkeen määrä 1.11.2012 alkaen on ollut 0 euroa/kk.

Takautuva tarkistaminen

Eläkkeensaaja voi hakea eläkkeen takautuvaa tarkistamista 1.1.2013 alkaen.

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä ei tehdä siihen osaan vanhuuseläkettä, joka on karttunut ensisijaisen etuuden vahinkotapahtumavuoden jälkeen.

Eläkkeensaajalle on karttunut eläkettä ajalla 1.1.2008 – 31.10.2012 yhteensä 270 euroa/kk ja sitä ennen 1 530 euroa/kk.

LITA-vähennys: 1 530 – 2 100 = 0 euroa/kk

Vanhuuseläkkeen määrä 1.1.2013 alkaen on 270 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Esimerkki: Myönnetään eläkkeen rinnalla karttunut uusi eläke

 • Eläkkeensaajalle on myönnetty yksityisten alojen eläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke 1.7.2004 alkaen
 • LITA-etuus on alkanut samasta ajankohdasta
 • Eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta 17.5.2013
 • Myönnetään vanhuuseläke 1.6.2013 alkaen
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 000 euroa/kk
 • LITA-etuuden määrä on 500 euroa/kk
 • Yhteensovitusperuste on 2 000 euroa/kk
 • Yhteensovitusraja on 1 200 euroa/kk
Työkyvyttömyyseläke 1 000
LITA-etuus 500
Yhteensä 1 500
-Yhteensovitusraja – 1 200
Ylite 300
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1 000 – 300 = 700

Eläkkeensaajalle on karttunut työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla uutta eläkettä 100 euroa/kk.

Jos LITA-etuus olisi suurempi kuin yhteensovitusraja, vähennettäisiin ylittävä osa uudesta eläkkeestä.

Vanhuuseläke 1.6.2013 alkaen 700 + 100 = 800 e/kk.

Esimerkki: Myönnetään eläkkeen rinnalla karttunut uusi eläke, yhteensovitus vaikuttaa

 • Eläkkeensaajalle on myönnetty yksityisten alojen eläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke 1.7.2004 alkaen
 • LITA-etuus on alkanut samasta ajankohdasta
 • Eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta 17.5.2013
 • Myönnetään vanhuuseläke 1.6.2013 alkaen
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 000 euroa/kk
 • LITA-etuuden määrä on 1 250 euroa/kk
 • Yhteensovitusperuste on 2 000 euroa/kk
 • Yhteensovitusraja on 1 200 euroa/kk
Työkyvyttömyyseläke 1 000
LITA-etuus 1 250
Yhteensä 2 250
-Yhteensovitusraja – 1 200
Ylite 1 050
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1 000 – 1 050 = 0

Eläkkeensaajalle on karttunut työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla uutta eläkettä 150 euroa/kk.

Koska LITA-etuus on suurempi kuin yhteensovitusraja, vähennetään ylittävä osa uudesta eläkkeestä.

Ylittävä osa: 1 250 – 1 200 = 50 euroa/kk

150 – 50 = 100 euroa/kk

Vanhuuseläke 1.6.2013 alkaen on 100 euroa/kk.

Esimerkki: Vanhuuseläke entisin perustein

 • Eläkkeensaaja on syntynyt 5.1.1951
 • Hänelle on myönnetty LITA-etuus 1.1.2005 alkaen
 • Henkilö on ollut vuoden 2004 säännösten mukaisella tulevan ajan eläkeosan sisältävällä osatyökyvyttömyyseläkkeellä 1.1.2005 – 31.12.2012
 • Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on 500 euroa vuoden 2014 indeksitasossa
 • Myönnetään vanhuuseläke 1.4.2014 alkaen

Koska vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on ennen kuin aiemman eläkkeen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, myönnetään vanhuuseläke entisin perustein.

Eläkkeensaaja on työskennellyt osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla ja eläkkeen päättymisen jälkeen. Työsuhde on päättynyt 31.3.2014.

 • Uuden karttuneen eläkkeen määrä on 300 euroa/kk
 • LITA-etuuden määrä on vaihdellut. Etuuden määrä 1.4.2014 alkaen on 1 400 euroa/kk
 • Yhteensovitusperuste on 2 500 euroa/kk
 • Yhteensovitusraja on 1 500 euroa/kk

Vanhuuseläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus, koska yhteensovitettujen eläkkeiden ja etuuksien määrät ovat muuttuneet.

Vanhuuseläke 1 000
LITA-etuus 1 400
Yhteensä 2 400
– Yhteensovitusraja – 1 500
Ylite 900
Vanhuuseläkkeen määrä 1 000 – 900 = 100

Jos LITA-etuus olisi suurempi kuin yhteensovitusraja, vähennettäisiin ylittävä osa uudesta eläkkeestä.

Vanhuuseläke 1.4.2014 alkaen on 100 + 300 = 400 euroa/kk.

Esimerkki: Uusi LITA-etuus ja eläkkeen rinnalla karttunut uusi eläke

 • Eläkkeensaaja on syntynyt 11.2.1948
 • Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.7.2004 alkaen
 • Hänelle myönnetään uusi LITA-etuus 15.5.2012

Vuoden 2004 yhteensovitus

 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 250 euroa/kk
 • Yhteensovitusperuste on 2 400 euroa/kk
 • Yhteensovitusraja on 1 440 euroa/kk
Työkyvyttömyyseläke 1 250
– Yhteensovitusraja – 1 440
Ylite 0
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1 250

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1.7.2004 alkaen on 1 250 euroa/kk.

Uusi yhteensovitus 1.6.2012 alkaen

 • LITA-etuuden määrä on 1 800 euroa/kk
 • Yhteensovitusraja korotetaan työeläkeindeksillä vuoden 2012 tasoon
 • Yhteensovitusraja on 1 709,11 euroa/kk
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä vuoden 2012 tasossa on 1 483,60 euroa/kk
Työkyvyttömyyseläke 1 483,60
LITA-etuus 1 800,00
Yhteensä 3 283,60
-Yhteensovitusraja – 1 709,11
Ylite 1 574,49
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1 483,60 – 1 574,49 = 0

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1.6.2012 alkaen on 0 euroa/kk.

Uusi yhteensovitus 1.3.2013 alkaen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

 • Eläkkeensaajalle on karttunut eläkkeen rinnalla uutta eläkettä yhteensä 55 euroa/kk.
 • LITA-etuuden määrä on 1 850,85 euroa/kk (indeksikorotus).
 • Yhteensovitusraja on vuoden 2013 tasossa 1 757,39 euroa/kk.
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä vuoden 2012 tasossa on 1 525,51 euroa/kk.
Työkyvyttömyyseläke 1 525,51
LITA-etuus 1 850,85
Yhteensä 3 376,36
-Yhteensovitusraja – 1 757,39
Ylite 1 618,97
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 1 525,51 – 1 618,97 = 0

Koska LITA-etuus on suurempi kuin yhteensovitusraja, vähennetään ylittävä osa uudesta eläkkeestä.

Ylittävä osa: 1 850,85 – 1 757,39 = 93,46 euroa/kk

55 – 93,46 = 0 euroa/kk

Vanhuuseläke 1.3.2013 alkaen on 0 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Esimerkki: Varhennettu vanhuuseläke (vuoden 2005 säännöin), LITA-etuuden määrä muuttuu

 • Eläkkeensaaja on syntynyt 5.10.1944
 • Hänelle on myönnetty varhennettu vanhuuseläke 1.11.2006 alkaen
 • Vanhuuseläkkeen määrä on 1 700 euroa/kk
 • Henkilölle maksetaan myös LITA-etuutta, jonka määrä on 1 000 euroa/kk
 • Esimerkissä ei ole huomioitu indeksikorotuksia

Ensisijaisen etuuden vähentäminen: 1 700 – 1 000 = 700 euroa/kk

Varhennusvähennys on 12 kk x 0,6 % = 7,2 %.

Varhennusvähennys: 700 x 7,2 % = 50,40 euroa/kk.

Varhennettu vanhuuseläke 1.11.2006 alkaen on 700 – 50,40 = 649,60 euroa/kk.

LITA-etuuden määrä muuttuu 1.1.2013

Ensisijaisen etuuden vähentäminen tehdään samassa järjestyksessä kuin aiemmin eli ensin tehdään LITA-vähennys ja sen jälkeen eläkkeen varhentaminen.

Uusi LITA-etuus on 500 euroa/kk.

Ensisijaisen etuuden vähentäminen: 1 700 – 500 = 1 200 euroa/kk

Varhennusvähennys: 1 200 x 7,2 % = 86,40 euroa/kk.

Varhennettu vanhuuseläke 1.1.2013 alkaen on 1 200 – 86,40 = 1 113,60 euroa/kk.

Esimerkki: Varhennettu vanhuuseläke (vuoden 2007 säännöin)

 • Eläkkeensaaja on syntynyt 4.6.1948
 • Hänelle on myönnetty varhennettu vanhuuseläke 1.7.2010 alkaen
 • Vanhuuseläkkeen määrä on 1 700 euroa/kk
 • Esimerkissä ei ole huomioitu indeksikorotuksia

Eläkkeensaajalle myönnetään uusi LITA-etuus 1.1.2013 alkaen, jonka määrä on 1 000 euroa/kk.

Koska vanhuuseläke on myönnetty 1.1.2007 jälkeen, tehdään ensin eläkkeen varhentaminen ja vasta sen jälkeen LITA-vähennys.

Varhennusvähennys on 12 kk x 0,6 % = 7,2 %.

Varhennusvähennys: 1 700 – (1 700 x 7,2 %) = 1 577,60 euroa/kk.

Ensisijaisen etuuden vähentäminen: 1 577,60 – 1 000 = 577,60 euroa/kk

Varhennettu vanhuuseläke 1.1.2013 alkaen on 577,60 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Esimerkki: LITA-vähennys, työkyvyttömyyseläke myönnetään takautuvasti

 • Henkilölle on myönnetty LITA-etuus 1.1.2013 alkaen
 • Työkyvyttömyyseläke myönnetään samasta ajankohdasta syyskuussa 2013 annetulla päätöksellä
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 450 euroa/kk

LITA-etuuden määrä on vaihdellut seuraavasti:

Alkaen

euroa/kk

 

1.1.2013

1 570

 

15.3.2013

1 256

kesto alle 30 pv

7.4.2013

1 570

 

1.6.2013

1 413

 

21.7.2013

1 099

 

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä LITA-vähennyksen jälkeen:

1.1.2013 alkaen

1 450 – 1 570 = 0 euroa/kk

1.6.2013 alkaen

1 450 – 1 413 = 37 euroa/kk

1.8.2013 alkaen

1 450 – 1 099 = 351 euroa/kk

Esimerkki: LITA-etuus myönnetään usealla päätöksellä, LITA-vähennys 4 kuukauden alusta

 • Henkilölle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.7.2011 alkaen
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 450 euroa/kk (vuoden 2013 tasossa)
 • Eläkkeensaajalle myönnetään LITA-etuus 11.1.2013 alkaen
 • Etuudesta on annettu useita päätöksiä lyhyille ajoille
 • Etuuden määrä on vaihdellut

LITA-etuuden määrä on annetuilla päätöksillä vaihdellut seuraavasti:

Alkaen

euroa/kk

11.1.2013

1 570

15.3.2013

1 256

7.4.2013

1 570

1.6.2013

1 413

21.7.2013

1 099

Ensisijaisen etuuden vähentäminen tehdään 4 kuukauden alusta eli 1.5.2013 alkaen, koska tällöin tiedetään, että etuus on myönnetty yli 4 kuukaudeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä LITA-vähennyksen jälkeen:

1.5.2013 alkaen

1 450 – 1 570 = 0 euroa/kk

1.6.2013 alkaen

1 450 – 1 413 = 37 euroa/kk

1.8.2013 alkaen

1 450 – 1 099 = 351 euroa/kk

Esimerkki: LITA-etuus myönnetään yhdellä päätöksellä, LITA-vähennys heti

 • Henkilölle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.7.2011 alkaen
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on 1 450 euroa/kk (vuoden 2013 tasossa)
 • Eläkkeensaajalle myönnetään LITA-etuus 11.1.2013 alkaen

Päätöksessä LITA-etuuden määrän ilmoitetaan vaihtelevan seuraavasti:

Alkaen

euroa/kk

 

11.1.2013

1 570

 

15.3.2013

1 256

kesto alle 30 pv

7.4.2013

1 570

 

1.6.2013

1 413

 

21.7.2013

1 099

 

Ensisijaisen etuuden vähentäminen tehdään heti LITA-etuuden alettua, koska etuus on annetulla päätöksellä myönnetty yli 4 kuukauden ajalle.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä LITA-vähennyksen jälkeen:

1.2.2013 alkaen

1 450 – 1 570 = 0 euroa/kk

1.6.2013 alkaen

1 450 – 1 413 = 37 euroa/kk

1.8.2013 alkaen

1 450 – 1 099 = 351 euroa/kk

 

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2019 – toistaiseksiJulkaistu 13.9.2019
Muutokset edelliseen versioon

Lisätty kuvaesimerkki tilanteesta, jossa henkilö on jo JuEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä ja työskentelee TyEL:n mukaan vakuutetussa työsuhteessa vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetun työansion huoomioon ottaminen ensimmäisessä TyEL-vanhuuseläkkeessä

Jos työntekijän ensimmäinen TyEL:n mukainen vanhuuseläke alkaa 1.1.2019 tai sen jälkeen ja työntekijälle maksetaan ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana työansioita, myönnetään työntekijälle näistä työansioista karttunut eläkkeen määrä kyseiseen vanhuuseläkkeeseen taannehtivasti vanhuuseläkkeen alkamisesta lukien. Edellytyksenä on, että työansiot on maksettu sellaisesta työskentelystä, joka on päättynyt ennen kyseisen vanhuuseläkkeen alkua.

Esimerkki: Työskentelyä, jonka jälkeen ensimmäinen TyEL-vanhuuseläke alkaa 1.1.2019

Ensimmäisen TyEL-vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetun työansion huomioon ottaminen TyEL-vanhuuseläkkeessä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalla, kun henkilö on jo muun työeläkelain mukaisella vanhuuseläkkeellä

Kun työntekijä, joka on JuEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä, työskentelee vanhuuseläkkeensä aikana  TyEL-työsuhteessa ja päättää työsuhteensa vakuuttamisvelvollisuutensa yläikärajalla siten, että hänen TyEL:n mukainen vanhuuseläkkeensä alkaa  vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, ja hänen loppupalkkansa tulee maksettavaksi TyEL:n mukaisen vanhuuseläkkeen ensimmäisen kalenterikuukauden aikana, otetaan loppupalkka huomioon hänen TyEL:n mukaisessa vanhuuseläkkeessä.

Edellytyksenä on, että JuEL:n vanhuuseläkkeen yhteydessä työntekijälle ei ole myönnetty lainkaan TyEL:n ( TEL:n tai TaEL:n) mukaista vanhuuseläkettä, koska edellytyksenä on, että myönnettävän TyEL- vanhuuseläkkeen tulee olla ensimmäinen henkilölle myönnetty TyEL-eläke.

Esimerkki: Henkilö on JuEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä ja työskentelee sen rinnalla TyEL-työsuhteessa, jonka jälkeen alkaa ensimmäinen TyEL:n mukainen vanhuuseläke

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

Voimassaoloaika 4.3.2024 – toistaiseksiJulkaistu 4.3.2024

Perustiedot

 • Eläketapahtuma vuonna 2014
 • Työkyvyttömyyseläke 1 800,00 e/kk, eläke alkaa vuonna 2015
 • Vahinkotapahtuma vuonna 2006, LITA-etuus 1 440,00 e/kk (vuoden 2015 taossa)
 • Maksussa olevaan työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdää kertakorotus 10 % 1.1.2021
 • Esimerkissä on käytetty arviota työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta vuodelle 2037. Palkkakertoimena on käytetty 2,379 ja työeläkeindeksinä 4024
 • LITA-etuus on 1 080,00 e/kk vuonna 2037 työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläke

Eläketapahtuma vuonna 2014, työkyvyttömyyseläke on 1 800,00 e/kk alkaa vuonna 2015.

Vahinkotapahtuma vuonna 2006, LITA-etuus on 1 440,00 e/kk.

Työkyvyttömyyseläkkeestä vähennetään LITA-etuus 1 800,00 – 1 440,00 = 360,00 e/kk.

VTJ-karttuma-aika 1.1.2007 – 31.12.2013, VTJ-karttuma 380,00 e/kk.

Koska VTJ-karttuma on suurempi, myönnetään se työkyvyttömyyseläkkeenä 380,00 e/kk.

Maksussa olevaan työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus 1.1.2021

Työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta.

Eläke indeksitarkistetaan vuoden 2021 tasoon ja siihen lisätään kertakorotus 10 %. (380,00 x 2631/2519) x 1,10 = 436,59 e/kk.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi vuonna 2037 ja eläke lasketaan uudestaan, LITA-etuuden määrä muuttuu

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi vuonna 2037 ja eläke lasketaan uudestaan LITA-etuuden määrä muuttuu.

LITA-etuus on 1 080,00 e/kk (voi sisältää kertakorotuksen).

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehdystä päättyneestä työstä myönnetään eläke 30,00 e/kk.

Esimerkissä on käytetty arviota työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta vuodelle 2037. Palkkakerroin on 2,379 ja työeläkeindeksi 4024. (1800 1,10) * 4024/2519 = 3 162,97 e/kk.


Alkuperäinen työkyvyttömyyseläke kertakorotettuna vuoden 2037 tasossa on 3 162,97 e/kk.

LITA-vähentäminen:

LITA-vähentäminen:
(3 162,97+ 30,00) – 1 080,00 = 2 112,97 e/kk

VTJ-karttuma:

VTJ-karttuma 380,00 ja työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla karttunut eläke tarkisteaan palkkakeroimella tarkistetaan palkkakertoimella vuoden 2037 tasoon.

Esimerkissä on käytetty arviota palkkakertoimesta vuodelle 2037, palkkakerroin on 2,379.

380*2,379/1,363 = 663,26 e/kk


663,26 + 30,00 = 693,26 e/kk


Vanhuuseläkkeenä myönnetään LITA-vähennetty eläke 2 112,97 e/kk.