Eläke entisin perustein

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 18.11.2020 – toistaiseksiJulkaistu 7.9.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläketapahtuma määrittää sen, myönnetäänkö ensimmäisen etuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetty erilajinen etuus uusin vai entisin perustein.

Entisin perustein myöntö tarkoittaa, että uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutusraha määrätään samoin perustein kuin aiemmin myönnetty päättynyt työkyvyttömyyseläke tai kuntoutusraha.

Työkyvyttömyyseläke entisin perustein

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle henkilölle myönnetään myöhemmin uusi työkyvyttömyyseläke uuden työkyvyttömyyden perusteella ja uusi työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 2 vuotta on kulunut ensiksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä, uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein.

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein myös, jos uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään eläkkeensaajalle saman sairauden perusteella kuin aikaisempi työkyvyttömyyseläke, vaikka aikaisemman eläkkeen päättymisestä olisi kulunut yli 2 vuotta.

Jos kuntoutusrahaa saaneelle henkilölle myönnetään työkyvyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutusrahakauden päättymisestä on kulunut 2 vuotta, määrätään työkyvyttömyyseläke entisin perustein.

Uuden etuuden määräytyminen usean työkyvyttömyyseläkejakson ja/tai kuntoutusrahajakson jälkeen

Tilanteissa, joissa työkyvyttömyyseläke myönnetään takautuvasti kuntoutusrahan kanssa tai kuntoutusraha takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen kanssa kokonaan tai osittain samalle ajalle, kumpikin jakso jää rekisteriin päällekkäin.

Eläketapahtuma määrittää sen, määräytyykö ensimmäisenä myönnetyn etuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetty erilajinen etuus uusin vai entisin perustein. Jos myöhemmin myönnetyn etuuden eläketapahtuma on ennen ensimmäisenä myönnetyn etuuden eläketapahtumaa, erilajinen etuus määräytyy uusin perustein. Jos taas ensimmäisenä myönnetynetuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetyn etuuden eläketapahtuma on ensimmäisenä myönnetyn etuuden eläketapahtuman jälkeen tai samaan aikaan kuin ensimmäisenä myönnetyn etuuden eläketapahtuma, määräytyy erilajinen etuus entisin perustein.

Entisin perustein edellytykset tutkitaan

 • työkyvyttömyyseläkkeiden välillä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeiden välissä on myönnetty kuntoutusraha
 • kuntoutusrahojen välillä, vaikka välissä on myönnetty työkyvyttömyyseläke
 • välittömästi edeltävästä erilajisesta etuudesta silloin, kun entisin perustein myönnön edellytykset eivät edellä mainituissa tilanteissa täyty.

 

Esimerkki: Työkyvyttömyyseläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen entisin perustein

 

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään eläkkeensaajalle ennen kuin aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut 2 vuotta. Työkyvyttömyyseläke 2 määräytyy entisin perustein työkyvyttömyyseläkkeen 1 perusteella.

 

Esimerkki: Työkyvyttömyyseläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen entisin perustein

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään eläkkeensaajalle saman sairauden perusteella kuin aikaisempi työkyvyttömyyseläke, vaikka aikaisemman eläkkeen päättymisestä olisi kulunut yli 2 vuotta. Työkyvyttömyyseläke 2 määräytyy entisin perustein työkyvyttömyyseläkkeen 1 perusteella.

 

Esimerkki: Työkyvyttömyyseläke kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein

 

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään eläkkeensaajalle sen jälkeen kun aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut yli 2 vuotta tai se myönnetään eri sairauden perusteella. Tällöin entisin perustein edellytysten arviointi tehdään kuntoutusrahan perusteella. Työkyvyttömyyseläke 2 määräytyy entisin perustein kuntoutusrahan perusteella, koska näiden välillä on alle kaksi vuotta.

Tarkemmat tiedot

TyEL:n 80 §:ssä säädetään, että henkilöllä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen entisin perustein, jos työkyvyttömyyseläkettä edeltävän kuntoutusrahan päättymisestä on alle 2 vuotta. Säännöksen tarkoituksena on turvata, että kuntoutuksen vuoksi henkilön eläketurva ei heikkene.

Kuntoutusraha kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen jälkeen entisin perustein

Esimerkki: Kuntoutustuki, kuntoutuskorotus ja kuntoutusraha

Henkilölle on ensin myönnettu kuntoutustuki, johon sen maksussa ollessa lisätään kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus 33 prosenttia myönnetään eläkkeen päälle kuntoutuksen ajaksi. Kuntoutuskorotus lasketaan siitä eläkkeestä, joka on maksussa silloin, kun kuntoutus alkaa.

Kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen aikana tulee tehtäväksi kertakorotus. Kertakorotus tehdään maksussa olevaan kuntoutustukeen. Kertakorotusta ei tehdä maksussa olevaan kuntoutuskorotukseen.

Sitten kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus päättyy ja alle kahden vuoden kuluessa tulee myönnettäväksi kuntoutusraha entisin perustein. Kuntoutusraha määräytyy kertakorotetusta kuntoutustuesta, johon lisätään 33 prosenttia.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on yhdistetty aiemmat ohjeet Työkyvyttömyyseläke entisin perustein ja Työkyvyttömyyseläke uusin perustein.

Työkyvyttömyyseläke uusin perustein

Työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, jos

 • uusi työkyvyttömyys alkaa sen jälkeen, kun aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut vähintään 2 vuotta ja
 • uusi työkyvyttömyys johtuu eri sairaudesta, viasta tai vammasta kuin aiempi työkyvyttömyys.

Tarkemmat tiedot

Jos aiempi eläke on päättynyt 31.12.2014 ja uusi eläketapahtuma on 1.1.2017, eläke myönnetään uusin perustein, jos uusi eläketapahtuma johtuu eri sairaudesta, viasta tai vammasta kuin aiempi työkyvyttömyys.

Vuoden 2004 säännnöin myönnetyssä eläkkeessä ei tulevaa aikaa

Jos eläkkeenhakijan aiempi, vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetty työkyvyttömyyseläke ei ole sisältänyt tulevan ajan eläkeosaa, uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, vaikka uusi työkyvyttömyys alkaisikin 2 vuoden kuluessa edellisen eläkkeen päättymisestä.

Tarkemmat tiedot

Vuoden 2004 säännösten mukaan entisin perustein voitiin myöntää vain tulevan ajan sisältävä eläke.

Eläkkeen laskeminen uusin perustein

Kun työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, noudatetaan niitä eläkkeen laskentasäännöksiä, joiden mukaan työkyvyttömyyseläke määräytyy uuden eläkkeen eläketapahtuman ajankohtana.

Kertakorotuksen 5 kalenterivuoden aika aletaan laskea uudelleen uuden eläkkeen alkamisesta.

Työkyvyttömyyseläke entisin perustein

Työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, jos

 • työkyvyttömyys alkaa ennen kuin aiemman työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahakauden päättymisestä on kulunut 2 vuotta tai
 • uusi eläke myönnetään saman sairauden, vian tai vamman perusteella kuin aiempi työkyvyttömyyseläke, vaikka aiemman eläkkeen päättymisestä on kulunut yli 2 vuotta.

Tarkemmat tiedot

Jos eläke on päättynyt 31.12.2014 ja uusi eläketapahtuma on 31.12.2016, myönnetään eläke vielä entisin perustein.

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen entisin perustein tarkoittaa sitä, että uusi työkyvyttömyyseläke on samansuuruinen kuin aiemmin myönnetty, jo päättynyt työkyvyttömyyseläke. Päättynyt työkyvyttömyyseläke on voinut olla

 • täysi työkyvyttömyyseläke
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osakuntoutustuki.

Uuden eläkkeen ei tarvitse olla samanlajinen kuin päättynyt eläke. Uusi eläke voi olla esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläke vaikka aikaisempi on ollut täysi työkyvyttömyyseläke.

Tarkemmat tiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen entisin perustein tukee eläkkeellä olevan yritystä palata työelämään estämällä eläkkeen tason heikkenemistä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa

 • aikaisemman eläkejakson jälkeen eläkkeenhakija ei ole löytänyt terveydentilalleen sopivaa työtä
 • eläkejaksojen välillä eläkkeenhakijan työkyvyn palautuminen on ollut vajavaista ja ansiot ovat jääneet aikaisempaa pienemmiksi.

Henkilö voi palata entisen tasoiselle eläkkeelle välissä olleen työskentelyn vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeen määrään, jos työnteko ei onnistu.

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, vaikka aiempi eläke ei sisällä tulevan ajan eläkeosaa. Vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyn eläkkeen jälkeen uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein vain, jos eläkkeessä on ollut tulevan ajan eläkeosa.

Uuden eläkkeen eläketapahtumahetki määritellään samalla tavoin kuin se työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä normaalisti määritellään.

Eläkehakemuksen, jonka perusteella tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke entisin perustein, käsittelee ja siitä antaa päätöksen tai päätösyhdistelmän se eläkelaitos, joka on myöntänyt aikaisemman eläkkeen.

Uusi työkyvyttömyys yli 2 vuoden kuluttua saman sairauden perusteella

Uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein myös silloin, kun aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on yli 2 vuotta ja uusi työkyvyttömyys aiheutuu saman sairauden, vian tai vamman perusteella kuin aiempi työkyvyttömyys.

Saman sairauden, vian tai vamman uusiutumisen arvioiminen 

Arvio siitä, onko kyse saman sairauden uusiutumisesta vai kokonaan eri sairaudesta, tehdään lähinnä lääketieteellisin perustein.

Yksinomaan diagnoosien muuttumisen tai lisääntymisen ei tarvitse merkitä uutta sairautta. Olennaista on, että uuden työkyvyttömyyden perusteena olevalla sairaudella on syy-yhteys aikaisemman työkyvyttömyyden aiheuttaneeseen sairauteen. Jos syy-yhteys on olemassa, on kyse samasta sairaudesta.

Työntekijän uuden työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä voi olla eri sairaus kuin aikaisemman työkyvyttömyyden, mutta lisäsairautena saattaa olla aikaisemman työkyvyttömyyden pääasiallinen sairaus. Eri päädiagnooseista huolimatta voidaan joissakin tapauksessa katsoa, että kyse on samasta sairaudesta.

Samaa sairautta määriteltäessä perusteena ovat lääketieteelliset selvitykset sairauden laadusta. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen,

 • miten pitkään työskentely on eläkkeen päätyttyä jatkunut
 • miten henkilö on työssään selviytynyt
 • mikä on ollut hänen palkkatasonsa tässä työssä.

Mitä pidempi aika on kulunut aikaisemman työkyvyttömyyden päättymisestä, sitä epätodennäköisempää on, että kysymyksessä on saman sairauden uusiutuminen. Laissa ei ole rajattu aikaa, jonka kuluttua kyseessä ei voida katsoa olevan sama sairaus. Ratkaisukäytännössä noudatetaan yleensä noin 3 vuoden aikaa. Työntekijän ansiot yleensä vakiintuvat 3 vuoden kuluessa tasolle, jota voidaan pitää hänen normaalina palkkatasonaan.

Joskus työkyvyttömyyseläke voi tulla myönnettäväksi entisin perustein 3 vuotta pidemmänkin ajan kuluttua. Ratkaisussa otetaan huomioon, millaista eläkkeenhakijan työnteko on ollut eläkeajan jälkeen.

Entisin perustein myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Kun työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, eläkkeen määrä säilyy samansuuruisena kuin aiempi eläke. Aiemman eläkkeen määrä tarkistetaan työeläkeindeksillä uuden eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Eläkeaikana ja eläkejaksojen välissä työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella karttunutta eläkettä ei uudessa työkyvyttömyyseläkkeessä oteta huomioon. Näistä karttunut eläke lisätään aikanaan vanhuuseläkkeeseen tai uusin perustein myönnettävään työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kun alimman vanhuuseläkeikänsä täyttänyt henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä

Yksityisillä aloilla työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää ikäluokan alimman eläkeiän täyttäneelle henkilölle.

Jos ikäluokan alimman eläkeiän täyttänyt henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä, hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen sijaan vanhuuseläke.

Myöskään julkisilla aloilla työskentelevälle ikäluokan alimman eläkeiän täyttäneelle henkilölle ei voida myöntää työkyvyttömyyseläkettä. Kuitenkin, jos henkilöllä on oikeus lisäeläkeosuuteen, eläkehakemus käsitellään ja lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä, mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä.

Vanhuuseläke myönnetään pääsääntöisesti uusin perustein, vaikka edellisen työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä olisi kulunut alle kaksi vuotta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.