Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Eläketuki

Eläketuesta säädetään pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetussa laissa (39/2005, jäljempänä eläketukilaki). Lailla mahdollistetaan pitkään työttöminä olleiden ikääntyneiden henkilöiden siirtyminen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä