Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai...
Telp Default Thumbnail Image

Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä muun muassa silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Rajoitusvaatimuksesta huolimatta rekisteröidyn...
Telp Default Thumbnail Image

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, eli pyytää, että hänen henkilötietojaan...
Telp Default Thumbnail Image

Rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä Rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä