Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

KuEL:n mukainen vanhuuseläke pääpiirteittäin

Muutos korvattuun ohjeeseen: Ohjeeseen on lisätty teksti KuEL:n 13 §:n 3 momentin mukaisesta vanhuuseläkkeestä 62 vuotta täyttäneille lisäpäiväoikeuden perusteella työttömyyspäivärahaa...
Telp Default Thumbnail Image

VaEL:n mukainen vanhuuseläke pääpiirteittäin

Muutos korvattuun ohjeeseen: Ohjeeseen on lisätty teksti VaEL:n 10 §:n 3 momentin mukaisesta vanhuuseläkkeestä 62 vuotta täyttäneille lisäpäiväoikeuden perusteella työttömyyspäivärahaa...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä