Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Listaus EU-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten artikloista

EU:n sosiaaliturva-asetus eli EPNAs (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 11.3.a Työskentelymaassa vakuuttamisen pääsääntö11.3.b Virkamies11.4 Merenkulkija11.5 Lentohenkilöstö12.1 Lähetetty työntekijä12.2 Lähetetty...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä