Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Elinaikakerroin osa-aikaeläkkeessä

Elinaikakerrointa ei sovelleta osa-aikaeläkkeeseen. Elinaikakerrointa ei sovelleta myöskään 75 prosentin rajaan osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää laskettaessa. Osa-aikaeläke muuttuu 68 vuoden iässä samansuuruiseksi...
Telp Default Thumbnail Image

Ansion alenema osa-aikaeläkkeessä

Ansion alenema on vakiintuneen ansion ja kaikkien osa-aikaeläkkeen rinnalla olevien työeläkevakuutettujen osa-aikatöiden työansioiden ja yrittäjätoimintojen työtulojen erotus. Ansion alenemaa laskettaessa...
Telp Default Thumbnail Image

Osa-aikaeläkkeen määrän laskeminen

Osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma Osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten täyttyminen. Osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on yleensä osa-aikaeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden viimeinen päivä. Oikeus...
Telp Default Thumbnail Image

Rekisteröity lisäeläke ja osa-aikaeläke

Rekisteröityä lisäeläkettä ei makseta osa-aikaeläkkeenä. Rekisteröityä lisäeläkettä ei oteta huomioon myöskään osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää laskettaessa. Osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneesta rekisteröidystä lisäeläketurvasta...
Telp Default Thumbnail Image

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä

Osa-aikaeläkkeen määrä voi olla enintään 75 prosenttia eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta työeläkkeestä. Karttuneesta työeläkkeestä vähennetään LITA-etuus ennen enimmäismäärän laskemista. Etuusansiot...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä