Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkepäätös

Eläkelaitos ratkaisee työuraeläkkeenhakijan oikeuden työuraeläkkeeseen antamalla asiasta päätöksen. Millaisia päätöksiä työuraeläkkeestä voi tulla annettavaksi? Työuraeläkkeestä voi tulla annettavaksi seuraavia päätöksiä:...
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkkeen ratkaisuun vaikuttavien tietojen selvittäminen

Työuraeläkkeen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot eläkelaitos saa työuraeläkehakemuksesta työuraeläkehakemuksen liitteistä työeläkejärjestelmän käytössä olevista rekisteritiedoista ja tarvittavista eläkelaitoksen hankkimista lisäselvityksistä. Työuraeläkkeenhakijaa koskevat...
Telp Default Thumbnail Image

Muutoksenhaku työuraeläkkeessä

Työuraeläkepäätökseen haetaan muutosta TELK:ltä. TELK:n päätökseen haetaan muutosta VakO:lta. Miten menetellään, jos eläkkeenhakija toimittaa uuden työuraeläkehakemuksen ja/tai lääkärinlausunnon muutoksenhakuaikana? Eläkkeenhakija...
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkepäätös

Eläkelaitos ratkaisee työuraeläkkeenhakijan oikeuden työuraeläkkeeseen antamalla asiasta päätöksen. Millaisia päätöksiä työuraeläkkeestä voi tulla annettavaksi? Työuraeläkkeestä voi tulla annettavaksi seuraavia päätöksiä:...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä