Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkkeen määrä

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke. Ansaitussa eläkkeessä otetaan työansioista huomioon ennen työuraeläkkeen alkamisajankohtaa maksetut...
Telp Default Thumbnail Image

Elinaikakerroin työuraeläkkeessä

Elinaikakerrointa sovelletaan työuraeläkkeeseen työuraeläkkeen alkaessa. Työuraeläkkeen määrä kerrotaan eläkkeensaajan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos työuraeläke myönnetään osittaisen vanhuuseläkkeen...
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkkeen määrä

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke. Työuraeläkkeeseen ei sisälly tulevan ajan eläkeosuutta. Ansaittu eläke muodostuu...
Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkkeen määrä muun etuuden jälkeen

Muun eläkkeen kuin osittaisen vanhuuseläkkeen on päätyttävä ennen kuin työuraeläke voi alkaa. Osittaista vanhuuseläkettä saava voi siirtyä suoraan työuraeläkkeelle. Työuraeläkettä...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä