Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Osa-aikaeläkkeen keskeyttäminen

Milloin osa-aikaeläke keskeytetään Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos osa-aikatyön ansio muuttuu työstä poissaoloaika muuttuu tilapäisesti siten, etteivät osa-aikatyölle säädetyt edellytykset...
Telp Default Thumbnail Image

Osa-aikaeläkkeen tarkistaminen

Milloin osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, jos osa-aikatyön ansioissa on tapahtunut pysyvä muutos, joka merkittävästi poikkeaa osa-aikaeläkettä määrättäessä huomioon...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä