Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Perhe-eläkkeen lakkaaminen

Perhe-eläke lakkaa, kun edunsaaja ei enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Lapseneläke Lapseneläke lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä