Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Vähennetyn leskeneläkkeen tarkistaminen

Leskeneläkkeen määrä tarkistetaan Leskeneläkkeen määrä tarkistetaan ja vähentäminen tehdään uudelleen, jos ensimmäinen vähentäminen on tehty laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella tai erityistilanteiden...
Telp Default Thumbnail Image

Vähennetty leskeneläke

Vähennetty leskeneläke 2016     Edunjättäjän eläke     200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200...
Telp Default Thumbnail Image

Leskeneläkkeen vähentäminen erityistilanteissa

Erityistilanteiden mukaisesta leskeneläkkeen vähentämisestä on kysymys silloin, kun vähentäminen tehdään lesken todellisten tulojen perusteella. Erityistilanne on esimerkiksi silloin, kun leskelle...
Telp Default Thumbnail Image

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste on 686,50 euroa vuoden 2016 indeksitasossa. Määrä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Vähennyksen peruste määräytyy pääsääntöisesti leskeneläkkeen alkamisvuoden mukaan....
Telp Default Thumbnail Image

Lesken laskennallinen eläke

Jos leski vähentämisajankohtana ei saa vielä omaa eläkettä, leskeneläkettä vähennettäessä lesken tulona käytetään lesken ansiotyöhön perustuvaa laskennallista työeläkettä. Laskennalliseen eläkkeeseen...
Telp Default Thumbnail Image

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken oma ansiotyöhön perustuva eläke voi vaikuttaa vähentävästi leskeneläkkeeseen. Leskelle maksettava leskeneläke voi näin ollen olla pienempi kuin se eläke,...
Telp Default Thumbnail Image

Vähennetyn leskeneläkkeen laskeminen

Leskeneläkkeen vähentäminen suoritetaan seuraavasti: Vähennyksen perusteen suuruinen määrä vähennetään lesken omasta työeläkkeestä. Jos lesken oma eläke ylittää vähennyksen perusteen, puolet...
Telp Default Thumbnail Image

Leskeneläkkeen vähentämisen ajankohta

Heti leskeneläkkeen alkaessa Leskeneläkettä vähennetään heti sen alkaessa, jos edunjättäjän ja lesken yhteisessä kodissa ei edunjättäjän kuollessa asunut lapseneläkkeeseen oikeutettuja...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä