Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

Työkyvyttömyyseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen

Kun osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnetään työkyvyttömyyseläke, eläke lasketaan kokonaan uudestaan. Työkyvyttömyyseläke koostuu osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä osa-aikaeläkkeen aikaisesta osa-aikatyöstä karttuneesta...
Telp Default Thumbnail Image

Työkyvyttömyyseläke kuntoutusrahan jälkeen

Työkyvyttömyyseläke entisin perustein kuntoutusrahan jälkeen Työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, jos työkyvyttömyys alkaa kuntoutusraha-aikana tai kun kuntoutusrahan päättymisestä on kulunut enintään...
Telp Default Thumbnail Image

Työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus

Nuorena työkyvyttömäksi tulleen eläkkeensaajan työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta. Maksussa olevien...
Telp Default Thumbnail Image

Tulevan ajan eläkeosan määrä

Tulevan ajan eläkeosa lasketaan tulevan ajan ansion perusteella. Tulevan ajan ansiosta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta tulevan...
Telp Default Thumbnail Image

Tulevan ajan ansio pääsäännön mukaan

Pääsäännön mukaan tulevan ajan ansio määräytyy tarkasteluajan ansioiden perusteella. Tarkasteluaika on eläketapahtumavuotta edeltävät 5 kalenterivuotta. Tulevan ajan ansio lasketaan pääsäännöstä...
Telp Default Thumbnail Image

Työkyvyttömyyseläke entisin perustein

Työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, jos työkyvyttömyys alkaa ennen kuin aiemman työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahakauden päättymisestä on kulunut 2 vuotta tai uusi eläke...
Telp Default Thumbnail Image

Työkyvyttömyyseläke uusin perustein

Työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, jos uusi työkyvyttömyys alkaa sen jälkeen, kun aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut vähintään 2 vuotta ja...
Telp Default Thumbnail Image

Tulevan ajan eläkeosa

Tuleva aika tarkoittaa aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta tulevan ajan pääteikään. Tulevan ajan pääteikä on yleensä 63 vuotta. Tulevan ajan eläke...
Telp Default Thumbnail Image

Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeessä

Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa ansaittu eläke kerrotaan eläketapahtumavuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Ansaittua eläkettä on kaikki muu paitsi tulevan ajan eläkeosa. Elinaikakerrointa ei sovelleta...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä