Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Siirtymämaksun yleiskuvaus

Siirtymämaksu on järjestely, joka liittyy vain valtion liiketoimintojen yhtiöittämiseen. Lakia siirtymämaksusta sovelletaan sellaisiin erikoistilanteisiin, joissa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia...
Telp Default Thumbnail Image

Siirtymämaksu valtion eläkerahastolle

Yhtiöittämisen myötä työntekijät siirtyvät valtion eläkejärjestelmästä yksityisen työeläkejärjestelmän piiriin. Yhtiöittämistä edeltävään työskentelyyn perustuva eläke määräytyy kuitenkin valtion eläkelain mukaisesti ja...
Telp Default Thumbnail Image

Siirtymämaksun alkutilanne

Vähintään 200 valtion vanhaa työntekijää siirretään osakeyhtiöihin samanaikaisesti yhdellä yhtiöittämishankkeella. Yhtiöittämisvuodelta maksetaan siirtymämaksua koko siirtyneen henkilöstön osalta. Vuonna v+1 siirtymämaksua...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä