Sivu 1/4
Telp Default Thumbnail Image

MEL:n mukaisten EU-siirtomäärien vastuunjako-osat

MEL:n mukaisten EU-siirtomäärien vastuunjako-osat ilmoitetaan eläkemenotiedoston tietoluettelon kohdan 6 MEL:n mukaisten eläkkeiden vastuunjako-osat ja EU-siirtomäärät mukaisesti omassa kentässään (L114) EU-siirtomäärien...
Telp Default Thumbnail Image

Yleiskuvaus

EU:n eläkejärjestelmään siirrettävät eläkeoikeudet otetaan huomioon maksuvuoden TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä, YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa ja palkattomien aikojen kustannustenjaossa. Yksityisen alan eläkelaitokset noudattavat siirtomäärien osalta...
Telp Default Thumbnail Image

Siirrettävän eläkeoikeuden korko

Kustannustenjaossa EU-eläkeoikeudet otetaan huomioon korkoutettuna per 1.7.v käyttäen korkokantana sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien työntekijän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden mukaista vakuutusmaksukorkoa...
Telp Default Thumbnail Image

Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeoikeudet

Palkattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan ilmoittaa EU-siirtotilanteessa ensisijaisesti yksityisen alan viimeisen työsuhteen vakuuttanut eläkelaitos. Jos yksityisen alan työskentelyä ei ole...
Telp Default Thumbnail Image

Ilmoittaminen eläkemenotiedostolla

Maksetuista eläkkeistä eläkeselvittelyä varten ETK:lle annettavan eläkemenotiedoston tietoluettelon EU-siirtomääriä koskeva osa   1 c) Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (yksityinen ala)    ...
Telp Default Thumbnail Image

TEL- ja YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkeoikeudet

Eläkelaitos ilmoittaa TEL- ja YEL-lisäeläketurvan mukaiset EU-siirtomäärien kertasuoritukset vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeistä eläkemenotiedostolla yhdistettyinä. TEL-lisäeläketurva TEL:n lisäeläketurvan mukaiset EU-siirtomäärät ilmoitetaan...
Telp Default Thumbnail Image

Esimerkin laskennan oletukset

Lähtötiedot Viimeinen eläkelaitos 55 Siirtomäärän laskentapäivä 29.4.2015 Hakemuksen vireilletulopäivä 29.4.2015 Siirtomäärän maksuosuuden eräpäivä 8.8.2016 Siirtomäärän EY:hyn siirtopäivä 10.8.2016 Syntymäaika 5.6.1972...
Telp Default Thumbnail Image

TYEL-MEL-vakuutuskantatiedosto

Eläkelaitos ilmoittaa TyEL-MEL-vakuutuskantatiedostolla  TyEL-MEL-peruseläketurvan eläkeoikeuksiin sisältyvän eläkelaitoksen omalla vastuulla olevan vanhuuseläkkeen rahastoidun osan pääoma-arvo sekä TEL-lisäeläketurvan eläkeoikeuksiin sisältyvän eläkelaitoksen omalla...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä