Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

Tasokorotukset TyEL:n ja MEL:n mukaisessa vanhuuseläkkeessä

Vanhuuseläkkeen rahastointiastetta vahvistetaan vuosittain tekemällä vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin tasokorotukset. Samalla siirretään korotuksia vastaavan pääoma-arvon verran varoja vanhuuseläkevastuisiin. Ensimmäinen tasokorotus 31.12.1990...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä