Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Rahojen tilitys Eläketurvakeskukseen

Kun EU-virkamies päättää siirtää eläkeoikeutensa Suomesta EU:n eläkejärjestelmään, Eläketurvakeskus antaa yksityisten alojen viimeiselle eläkelaitokselle ja julkisten alojen eläkelaitoksille näiden maksuosuutta...
Telp Default Thumbnail Image

Ennakkolaskelma eläkeoikeuden pääoma-arvosta

Eläkelaitos toimittaa päätöksensä karttuneesta eläkkeestä Eläketurvakeskukselle ja sen ohessa myös laskelman kyseisessä eläkejärjestelmässä karttuneen eläkeoikeuden pääoma-arvosta. Eläkeoikeuden muuntaminen pääoma-arvoksi tehdään...
Telp Default Thumbnail Image

Siirrettävä eläkeoikeus

Päätös eläkeoikeudesta Asianomainen EU:n toimielin määrittelee omien sääntöjensä nojalla sen, kenellä on oikeus siirtää eläkeoikeutensa EU:n toimielimeen. Toimielin lähettää Eläketurvakeskukselle...
Telp Default Thumbnail Image

Hakemusmenettely

EU-virkamiehiin sovellettavassa henkilöstöasetuksessa 259/68 tarkoitetulla henkilöllä on oikeus hakea eläkeoikeutensa siirtoa EU:n eläkejärjestelmään. Siirtoa on haettava 10 vuoden kuluessa virkamiehen...
Telp Default Thumbnail Image

Henkilön päätös siirrosta

Ennakkolaskelman pohjalta asianomainen EU:n toimielin laskee, paljonko lisää EU:n eläkejärjestelmän mukaista eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa virkamies saisi siirrettävän pääoma-arvon perusteella. Virkamiehen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä