Sivu 1/3
Telp Default Thumbnail Image

Yrittäjänä useassa EU-maassa

Kun yrittäjä työskentelee tavallisesti useassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä (jäljempänä EU-maat), yrittäjään sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittelyn kannalta merkitystä on sillä, Yrittäjän tulee...
Telp Default Thumbnail Image

Työntekijänä useassa EU-maassa

Kun työntekijä työskentelee tavallisesti useassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä (jäljempänä EU-maat), työntekijään sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittelyn kannalta merkitystä on sillä, Työntekijän tulee...
Telp Default Thumbnail Image

Työntekijänä useassa EU-maassa

Kun työntekijä työskentelee tavallisesti useassa eri EU-maassa sosiaaliturvan kannalta merkitystä on sillä, tekeekö työntekijä huomattavan osan työstään asuinmaassaan vai ei....
Telp Default Thumbnail Image

Asuinmaan määrittely EU-tilanteissa

EU:n sosiaaliturva-asetuksissa asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu vakinaisesti. Henkilön asuinmaalla on suuri merkitys, kun määritellään, minkä maan sosiaaliturvaan useassa EU-maassa...
Telp Default Thumbnail Image

Pienimuotoinen eli marginaalinen työskentely EU-tilanteissa

Jos henkilö työskentelee useassa EU-maassa, henkilöön sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä määriteltäessä pienimuotoista työskentelyä ei oteta huomioon. Siten henkilöön sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö määritellään niin...
Telp Default Thumbnail Image

Asuinmaan määrittely EU-tilanteissa

EU:n sosiaaliturva-asetuksissa asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu vakinaisesti. Henkilön asuinmaalla on suuri merkitys, kun määritellään, minkä maan sosiaaliturvaan useassa EU-maassa...
Telp Default Thumbnail Image

Työntekijänä useassa EU-maassa

Kun työntekijä työskentelee tavallisesti useassa eri EU-maassa sosiaaliturvan kannalta merkitystä on sillä, tekeekö työntekijä huomattavan osan työstään asuinmaassaan vai ei....

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä