Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus antaa tietoja eläkkeenhakijalle

Tietojen antaminen eläkkeenhakijalle Eläkkeenhakijalla on oikeus saada itseään koskevia tietoja Työeläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen on pyynnöstä annettava eläkkeenhakijalle häntä itseään koskevat...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus antaa tietoja työntekijälle

Tietojen luovuttaminen työntekijälle Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen on annettava työntekijälle tämän pyynnöstä hallussaan olevat työntekijän eläkeoikeutta koskevat tiedot. Asianosaisena ollessaan työntekijällä...
Telp Default Thumbnail Image

Tietojen luovuttaminen verohallinnolle

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on annettava verohallituksen tai veroviraston kehotuksesta tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen...
Telp Default Thumbnail Image

Tietojen luovuttaminen käytännössä

Tietojen julkisuuden ratkaiseminen ja kieltäytyminen tietojen antamisesta julkisuuslain mukaan Määräajat Jos on epäselvää, voiko pyydetyn tiedon antaa, tietojen antajalla on...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä