Sivu 1/4
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja Verohallinnolta

Eläkelaitoksilla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta tiedot, joita tarvitaan työeläkelakien, Eläketurvakeskuksesta annetun lain sekä EU:n sosiaaliturva-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten täytäntöönpanoa varten.
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja työnantajalta

Oikeus saada tietoja työnantajalta vakuuttamisen valvontaa varten Eläkelaitoksilla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus saada työnantajalta valvonnassa tarvittavia tietoja, jotka koskevat työntekijän...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja etuuden maksajalta

Oikeus saada tietoja palkattomalta ajalta maksetun etuuden maksajalta Palkattomalta ajalta maksetun etuuden maksaja on velvollinen ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle tiedot etuuden saajasta,...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja etuuden maksajalta

Oikeus saada tietoja palkattomalta ajalta maksetun etuuden maksajalta Palkattomalta ajalta maksetun etuuden maksaja on velvollinen ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle tiedot etuuden saajasta,...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja terveydenhuollolta

Terveydenhuollosta saatavat tiedot Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja Verohallinnolta

Eläkelaitoksilla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta tiedot, joita tarvitaan työeläkelakien, Eläketurvakeskuksesta annetun lain sekä EU:n sosiaaliturva-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten täytäntöönpanoa...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus saada tietoja työnantajalta

Oikeus saada tietoja työnantajalta vakuuttamisen valvontaa varten Eläkelaitoksilla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus saada työnantajalta valvonnassa tarvittavia tietoja, jotka koskevat työntekijän...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä