Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Neuvontaperiaate työeläkeasioiden käsittelyssä

Viranomaisella on yleinen neuvontavelvollisuus. Neuvontavelvollisuus liittyy viranomaiselle asetettuun yleiseen asian selvittämisvelvollisuuteen. Neuvontavelvollisuus koskee myös eläkelaitoksia niiden käsitellessä hallintoasioita. Mitä neuvontavelvollisuus...
Telp Default Thumbnail Image

Palveluperiaate työeläkeasioiden käsittelyssä

Hyvään hallintoon kuuluu palveluperiaate, joka korostaa asiakkaan tarpeiden huomioon ottamista asiointia järjestettäessä. Mitä palveluperiaate tarkoittaa? Palveluperiaate tarkoittaa, että asiointi ja...
Telp Default Thumbnail Image

Palveluperiaate

Hyvään hallintoon kuuluu palveluperiaate, joka korostaa asiakkaan tarpeiden huomioon ottamista asiointia järjestettäessä. Palveluperiaate tarkoittaa, että asiointi ja asian käsittely viranomaisessa...
Telp Default Thumbnail Image

Viranomaisten yhteistyö hyvän hallinnon perusteena

Viranomaisen välisen yhteistyön toimivuudella on keskeinen merkitys hallintoasian selvittämisessä. Viranomaisten välinen yhteistyö tehostaa hallinnon toimivuutta yksinkertaistaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisessa....
Telp Default Thumbnail Image

Neuvontaperiaate työeläkeasioiden käsittelyssä

Viranomaisella on yleinen neuvontavelvollisuus. Neuvontavelvollisuus liittyy viranomaiselle asetettuun yleiseen asian selvittämisvelvollisuuteen. Neuvontavelvollisuus koskee myös eläkelaitoksia niiden käsitellessä hallintoasioita. Mitä neuvontavelvollisuus...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä