Sivu 1/7
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeotteen sisältö ja sen antaminen

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2024 voimaan tulleet työeläkeotetta koskevat lainmuutokset (HE 27/2023 vp). Keskeisenä muutoksena kirjallisen työeläkeotteen lähettämisem jakelutiheyden muuttuminen eli kirjallinen työeläkeote lähetetään jatkossa 3 vuoden välein, joko siitä kun se on lähetetty edellisen kerran tai siitä kun henkilö on käynyt katsomassa sähköisen työeläkeotteensa.
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeotteen sisältö ja sen antaminen

Työeläkeotteella tarkoitetaan yksityisen alan eläkelaitoksen tai julkisen alan eläkelaitoksen antamaa joko kirjallista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää muun muassa tietoja...
Telp Default Thumbnail Image

Julkisen alan sitova ennakkopäätös

Keva voi antaa ennakkopäätöksen siitä: onko hakija JuEL-lain alaisessa palvelussuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjaksona ollut sellaisessa palvelussuhteessa; sekä onko...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeote

Työeläkeotteella tarkoitetaan yksityisen alan eläkelaitoksen tai julkisen alan eläkelaitoksen antamaa joko kirjallista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää muun muassa tietoja...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeote

Työeläkeotteella tarkoitetaan yksityisen alan eläkelaitoksen tai julkisen alan eläkelaitoksen antamaa joko kirjallista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää muun muassa tietoja...
Telp Default Thumbnail Image

Työsuhteen todentaminen

Selvitettäessä jälkikäteen työsuhteen olemassa oloa on ensin ratkaistava, kuuluuko työskentely Suomen työeläkelakien piiriin ja mitä työeläkelakia siihen sovelletaan. Tämän jälkeen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä