Sivu 1/11
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeotteen sisältö ja sen antaminen

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2024 voimaan tulleet työeläkeotetta koskevat lainmuutokset (HE 27/2023 vp). Keskeisenä muutoksena kirjallisen työeläkeotteen lähettämisem jakelutiheyden muuttuminen eli kirjallinen työeläkeote lähetetään jatkossa 3 vuoden välein, joko siitä kun se on lähetetty edellisen kerran tai siitä kun henkilö on käynyt katsomassa sähköisen työeläkeotteensa.
Telp Default Thumbnail Image

Yrittäjän kehottaminen ja pakkovakuuttaminen

Kun Eläketurvakeskus ryhtyy selvittämään henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuutta, se hankkii selvittelyn tueksi yleensä verotus-, YTJ-, kaupparekisteri- ja osakejakaumatiedot. Lisäksi Eläketurvakeskus pyytää yrittäjältä...
Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskuksen valvontamenetelmät

Työeläkevakuuttamisen valvonnalla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Eläketurvakeskus käyttää seuraavia menetelmiä valvoessaan yrittäjien YEL:n mukaista vakuuttamisvelvollisuutta aloittavien yrittäjien informointi...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeotteen sisältö ja sen antaminen

Työeläkeotteella tarkoitetaan yksityisen alan eläkelaitoksen tai julkisen alan eläkelaitoksen antamaa joko kirjallista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää muun muassa tietoja...
Telp Default Thumbnail Image

Julkisen alan sitova ennakkopäätös

Keva voi antaa ennakkopäätöksen siitä: onko hakija JuEL-lain alaisessa palvelussuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjaksona ollut sellaisessa palvelussuhteessa; sekä onko...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeote

Työeläkeotteella tarkoitetaan yksityisen alan eläkelaitoksen tai julkisen alan eläkelaitoksen antamaa joko kirjallista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää muun muassa tietoja...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkevakuutusmaksupetos

Työeläkevakuuttamisen laiminlyönti voi tulla arvioitavaksi ja rangaistavaksi rikoslain 29 luvun 4 a ja 4 b §:ssä säädeltynä työeläkevakuutusmaksupetoksena ja sen...
Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskuksen valvontamenetelmät

Työeläkevakuuttamisen valvonnalla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Eläketurvakeskus käyttää seuraavia menetelmiä valvoessaan yrittäjien YEL:n mukaista vakuuttamisvelvollisuutta aloittavien yrittäjien informointi...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä