Sivu 1/82
Telp Default Thumbnail Image

Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen eläkkeellä ollessa

Ohjeeseen on lisätty kohtaan 6.1 tarkentaviin tietoihin, että Ruotsin työmarkkinaeläkkeet eivät kuulu EU:n sosiaaliturva-asetuksen soveltamisalaan, joten niillä ei ole vaikutusta arvioitaessa YEL-vakuuttamisvelvollisuutta
Telp Default Thumbnail Image

Yrittäjän vahvistetun työtulon muuttaminen

Jos työtuloon vaikuttavat seikat muuttuvat olennaisesti, työtulo tarkistetaan hakemuksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta. Työtuloa korotetaan esimerkiksi silloin, kun yrittäjätoiminta laajenee tai...
Telp Default Thumbnail Image

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksun maksamismenettelyt

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksun maksuunpano ja työeläkevakuutusmaksun erääntyminen Eläkelaitos maksuunpanee ja perii yrittäjän työeläkevakuutusmaksun. Yrittäjä voi maksaa työeläkevakuutusmaksun yhdessä tai useammassa erässä....
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeotteen sisältö ja sen antaminen

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2024 voimaan tulleet työeläkeotetta koskevat lainmuutokset (HE 27/2023 vp). Keskeisenä muutoksena kirjallisen työeläkeotteen lähettämisem jakelutiheyden muuttuminen eli kirjallinen työeläkeote lähetetään jatkossa 3 vuoden välein, joko siitä kun se on lähetetty edellisen kerran tai siitä kun henkilö on käynyt katsomassa sähköisen työeläkeotteensa.
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeen karttuminen työansioista

Eläkettä karttuu työntekijän työansioiden tai yrittäjän kokonaistyötulon perusteella. Eläkettä karttuu 1,5 karttumisprosentin mukaan työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän...
Telp Default Thumbnail Image

Jouston vaikutus yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan

Sosiaalietuudet määräytyvät vahvistetun työtulon perusteella Seuraavat etuudet määrätään yrittäjälle vahvistetun työtulon perusteella, eikä lisämaksua tai pienennettyä maksua oteta huomioon: Työttömyysturvan...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkevakuutusmaksun jouston ylä- ja alarajat

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksun jouston määrälle on laissa asetettu ala- ja ylärajat. Rajat on määritelty prosentteina vahvistetun työtulon perusteella määräytyvästä työeläkevakuutusmaksusta seuraavasti:...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä