Sivu 1/5
Telp Default Thumbnail Image

Vähäinen määrä takaisinperinnässä

Aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä luopuminen vähäisen määrän perusteella Eläkelaitos voi luopua aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä, jos perittävä määrä on vähäinen....
Telp Default Thumbnail Image

Virhe maksatuksessa ja takaisinperintämenettely

Eläkkeensaaja voi saada aiheettomasti maksettua eläkettä eläkkeen maksamisessa tapahtuneen virheen johdosta. Maksuvirhe ei edellytä päätöksen poistamista Takaisinperintä maksuvirheen johdosta ei edellytä...
Telp Default Thumbnail Image

Takaisinperintään liittyviä verohallinnon ohjeita

Verohallinnon antamia ohjeita sovelletaan eläkkeen takaisinperintään.   Asiaa on ohjeistettu verohallinnon ohjeessa "Eläkkeiden ja etuuksien takaisinperintä",  Dnro: VH/5684/00.01./2021, valtuutussäännös Laki Verohallinnosta...
Telp Default Thumbnail Image

Takaisinperintä ulosottoteitse

Eläkelaitos voi periä aiheettomasti maksetun eläkkeen tai muun etuuden takaisin ulosottoteitse. Ulosottoa voi käyttää esimerkiksi silloin, kun kuittaaminen ei ole...
Telp Default Thumbnail Image

Vilmaeläkkeen takaisinperintä

Kaikkien vilmaan kuuluvien eläkejärjestelmien säännösten mukaan aiheettomasti maksettu eläke tulee periä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan tai osittain, jos takaisinperinnästä...
Telp Default Thumbnail Image

Vähäinen määrä takaisinperinnässä

Aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä luopuminen vähäisen määrän perusteella Eläkelaitos voi luopua aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä, jos perittävä määrä on vähäinen....
Telp Default Thumbnail Image

Takaisinperittävän määrän kohtuullistaminen

Eläkelaitos voi luopua aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä kokonaan tai osittain, jos takaisinperinnästä luopuminen katsotaan kohtuulliseksi eikä eläkkeen maksaminen ole johtunut...
Telp Default Thumbnail Image

Takaisinperintä ulosottoteitse

Eläkelaitos voi periä aiheettomasti maksetun eläkkeen tai muun etuuden takaisin ulosottoteitse. Ulosottoa voi käyttää esimerkiksi silloin, kun kuittaaminen ei ole...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä