Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeen maksamisen vanhentuminen

Oikeus saada työeläkelakien mukaan myönnettyä eläkettä vanhentuu 5 vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona eläke olisi pitänyt maksaa. Eläkkeen vanhentumista...
Telp Default Thumbnail Image

Maksaminen etuudensaajalle

Pääsääntöisesti eläke maksetaan eläkkeensaajalle itselleen Pääsääntöisesti eläke maksetaan täysi-ikäiselle eläkkeensaajalle itselleen. Eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä