Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

Etuuden maksaminen etuudensaajalle

Pääsääntöisesti eläke maksetaan eläkkeensaajalle itselleen Pääsääntöisesti eläke maksetaan täysi-ikäiselle eläkkeensaajalle itselleen. Eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna...
Telp Default Thumbnail Image

Etuuden maksamisen vanhentuminen

Oikeus saada työeläkelakien mukaan myönnettyä eläkettä vanhentuu 5 vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona eläke olisi pitänyt maksaa. Eläkkeen vanhentumista...
Telp Default Thumbnail Image

Etuuden maksaminen etuudensaajalle

Pääsääntöisesti eläke maksetaan eläkkeensaajalle itselleen Pääsääntöisesti eläke maksetaan täysi-ikäiselle eläkkeensaajalle itselleen. Eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna...
Telp Default Thumbnail Image

Etuuden maksaminen kuolinpesälle

Eläkkeen maksamiseen kuolinpesälle vaikuttaa se, onko eläkkeenhakijalle, eläkkeensaajalle tai edunjättäjälle annettu päätös lainvoimainen vai ei. Tarkemmat tiedot Päätös tulee lainvoimaiseksi,...
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeen maksamisen vanhentuminen

Oikeus saada työeläkelakien mukaan myönnettyä eläkettä vanhentuu 5 vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona eläke olisi pitänyt maksaa. Eläkkeen vanhentumista...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä