Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

Eläkepalkka ennen vuotta 2005

TEL TEL:n eläkepalkka ennen vuotta 1966 TEL-järjestelmän tullessa voimaan vuonna 1962 eläkepalkka määräytyi säännöllisen työansion perusteella. Luontoisedut määrättiin tapaturmavakuutustaulukosta. Työsuhteen...
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeen lykkääminen ennen vuotta 2013

Jos työntekijä lykkää vanhuuseläkkeelle siirtymistä yksityisellä alalla yli 68 vuoden iän täyttämisen, eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotus sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä