Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysprosentit ja eläkehakemusten käsittelyajat – vuoden 2023 puolivuotisluvut

Vuoden 2023 tammi-kesäkuussa työkyvyttömyyseläkehakemuksien hylkäysosuus oli yksityisellä sektorilla 39,3 prosenttia. Verrattuna vuoden 2022 lopun hylkäysprosenttiin (38,3 %), ero on 1,0 prosenttiyksikköä.

Julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläkehakemuksien hylkäysosuus oli 30,4 prosenttia, eli edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna osuus on hieman kasvanut, sillä vuoden 2022 lopussa hylkäysosuus oli 29,7.

Eläkehakemusten kokonaiskäsittelyajat 1.1–30.6.2023

Työkyvyttömyyseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika yksityisellä sektorilla oli 43 päivää ja julkisella sektorilla 42 päivää. Yksityisellä sektorilla hakemuksista 39 prosenttia käsiteltiin alle kuukaudessa, kun taas julkisella sektorilla 49 prosenttia.

Vanhuuseläkehakemukset käsiteltiin yksityisellä sektorilla keskimäärin 8 päivässä ja julkisella sektorilla keskimäärin 5 päivässä. Hakemuksista alle kuukaudessa käsiteltiin 93 prosenttia yksityisellä sektorilla ja 96 prosenttia julkisella sektorilla.