Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysprosentit ja eläkehakemusten käsittelyajat 2023 ensimmäisessä kvartaalissa

Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysprosenteissa ei tapahtunut suurta muutosta ensimmäisessä kvartaalissa verrattuna vuoden 2022 viimeiseen kvartaaliin. Yksityisen puolen hylkäysosuus oli 37,7 prosenttia ja julkisen puolen 30,2 prosenttia.

Vuoden 2023 tammi-maaliskuussa työkyvyttömyyseläkehakemuksien hylkäysosuus oli yksityisellä sektorilla 37,7 prosenttia. Verrattuna vuoden 2022 lopun hylkäysprosenttiin (38,3 %), ero on 0,6 prosenttiyksikköä.

Julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläkehakemuksien hylkäysosuus oli 30,2 prosenttia, eli edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna osuus on hieman kasvanut, sillä vuoden 2022 lopussa hylkäysosuus oli 29,7.

Eläkehakemusten kokonaiskäsittelyajat 1.1–31.3.2023

Työkyvyttömyyseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika yksityisellä sektorilla oli 43 päivää ja julkisella sektorilla 41 päivää. Yksityisellä sektorilla hakemuksista 41 prosenttia käsiteltiin alle kuukaudessa, kun taas julkisella sektorilla 50 prosenttia.

Vanhuuseläkehakemukset käsiteltiin yksityisellä sektorilla keskimäärin 12 päivässä ja julkisella sektorilla keskimäärin 7 päivässä. Hakemuksista alle kuukaudessa käsiteltiin 95 prosenttia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Hakemuksista alle kuukaudessa käsiteltiin 89 prosenttia yksityisellä sektorilla ja 94 prosenttia julkisella sektorilla.