Työeläke.fi-laskureissa voi laskea seuraavan vuoden indeksitarkistuksen

Etuudet.

Työeläke.fi-sivuston laskureihin on lisätty mahdollisuus laskea vuonna 2023 alkavan eläkkeen tarkistus työeläkeindeksillä vuoteen 2024. Indeksitarkistuksen voi laskea vanhuuseläkelaskurissa ja osittaisen vanhuuseläkkeen laskurissa, jos eläke olisi alkamassa kuluvana vuonna. Indeksitarkistettua eläkettä on mahdollista verrata tilanteeseen, jossa eläke alkaisi vasta seuraavan vuoden puolella ja tarkistuksessa käytettäisiin palkkakerrointa. Osittaisen vanhuuseläkkeen laskurissa on myös mahdollista tarkastella osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisajankohdan vaikutusta myöhemmin alkavan vanhuuseläkkeen määrään. 

Laskurit esittävät oletuksena eläkkeen määrän kuluvan vuoden hintatasossa. Tilanteissa, joissa indeksitarkistus tulisi laskettavaksi, käyttäjä voi valita tulosten esittämisen nimellistasossa, jolloin esimerkiksi vuonna 2024 maksettava eläke on vuoden 2024 tasossa.

Viime vuodenvaihteessa työeläkeindeksi kasvoi selvästi palkkakerrointa enemmän. Eläkkeen aloittaminen vuoden 2022 puolella saattoi poikkeuksellisesti olla kannattavampaa kuin eläkkeen lykkääminen seuraavan vuoden puolelle. Vuodenvaihteessa 2023 ja 2024 työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero on kuitenkin pieni, eikä eläkkeen aloittamisen ajankohdalla ole samanlaista merkitystä kuin viime vuodenvaihteessa.

Työeläke.fi:n laskureissa indeksiennusteet perustuvat Eläketurvakeskuksessa 14.9. tehtyihin laskelmiin. Laskelmissa on mukana Tilastokeskuksen elokuun sähkön hintaindeksiin tekemä korjaus. Ennuste työeläkeindeksin kasvusta vuoden 2024 alussa on noin 5,5 prosenttia. Palkkakertoimen puolestaan arvioidaan kasvavan noin 5,1 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vahvistetut vuoden 2024 työeläkeindeksit lokakuun lopulla, jolloin myös laskurin tietoja päivitetään.