Henkilötunnukseen uusia välimerkkejä

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä, tätä koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 1.1.2023.

Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) viimeisimmän arvion mukaan uusia välimerkkejä annettaisiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2024.

Uudistuksen jälkeen välimerkit ovat:

  • vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.  


Jatkossa täsmälleen saman päivänä syntyneillä henkilöillä voi olla henkilötunnuksissaan eri välimerkit. Esimerkiksi 01.01.1990 syntyneellä henkilöllä tunnus voi olla 010190-999K tai 010190Y999K.

Eri organisaatiot toteuttavat välimerkkimuutokset oman aikataulunsa mukaisesti.  Jo myönnetyt henkilötunnukset eivät muutu.

Vaikutukset työeläkejärjestelmälle ja Eläketurvakeskuksen (ETK) asiakkaille:

Työeläkejärjestelmän yhteinen henkilötietojärjestelmä (Hesu): Hesussa on erilliset kentät syntymäajalle (pvkkvsvv) ja tunnuksen loppuosalle (xxxx). Välimerkille ei ole olemassa omaa kenttää, vaan välimerkki on päätelty syntymäajan ja loppuosan perusteella, josta on päätelty henkilötunnus. Koska erillisissä kentissä olevien tietojen perusteella ei enää jatkossa voida päätellä henkilötunnusta, on Hesuun lisätty uusi kenttä kokonaiselle henkilötunnukselle (pvkkvv-xxxx).  

Työeläkealan yhteiset järjestelmät ja rajapinnat: Suurimpaan osaan järjestelmistä ja rajapinnoista toteutetaan valmius uusien välimerkkien käsittelyyn vuoden 2023 aikana.  

Eläkevakuuttajien ja ETK:n omat järjestelmät sekä ETK:n asiakkaiden järjestelmät: Muutoksilla on mahdollisesti vaikutuksia niille järjestelmille, jotka vastaanottavat tietoja työeläkejärjestelmän rajapintojen kautta. Myös näillä järjestelmillä tulee olla valmius vastaanottaa ja käsitellä uusia henkilötunnuksia.

Arek Oy:n aikataulut hyväksymistestaukselle ja käyttöönotolle: Hyväksymistestaus 11.9–3.11 ja käyttöönotto 2.12.2023.