Uusi EU-sopimus rajat ylittävästä etätyöstä

Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan 1.7.2023. Suomi on mukana sopimuksessa. Etätyösopimuksen mukaan säännöllisesti etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa.

Etätyösopimus tuo poikkeuksen normaaliin EU-säännökseen useassa EU-maassa työskentelyn vakuuttamisesta. Etätyösopimuksen mukaan työntekijä voi tehdä lähes puolet työajastaan etätyönä kotimaassaan ja puolet työnantajan kotimaassa niin, että työntekijän sosiaaliturva järjestetään työnantajan kotimaassa.

Normaalien EU-sääntöjen mukaan, jos työntekijä tekee työtä yli 25 % työajastaan asuinmaassaan, vakuutetaan työntekijä hänen asuinmaassaan. Uusi etätyösopimus mahdollistaa siten sen, että työntekijä voi tehdä etätyötä enemmän asuinmaassaan eikä etätyö muuta sitä, mihin maahan työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut.

EU-maiden välistä etätyösopimusta voidaan soveltaa tietyin edellytyksin:

  • Etätyösopimusta sovelletaan vain sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä liikkuviin työntekijöihin. Suomen lisäksi noin 20 EU-maata on ilmoittanut aikomuksensa allekirjoittaa sopimus. Sopimuksessa mukana olevien maiden lista päivittyy edelleen, ja sopimukseen on mahdollista liittyä 1.7.2023 jälkeenkin.
  • Etätyösopimus koskee vain rajat ylittävissä tilanteissa olevia työntekijöitä, jotka tekevät etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja jotka työskentelevät muun ajan työnantajansa kotimaassa.
  • Työntekijän tulee tehdä etätyötä asuinmaassaan vähintään 25 % mutta alle 50 % kokonaistyöajasta. Muun ajan eli vähintään 50 % työajasta työntekijän tulee tehdä työtä työnantajan kotimaassa.
  • Työnantajan ja työntekijän tulee molempien haluta etätyösopimuksen soveltamista ja normaaleista sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevista määräyksistä poikkeamista. 

Eläketurvakeskus ratkaisee, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu
 
Etätyösopimuksen mukaista poikkeuslupaa tulee hakea työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaviran-omaisilta. Suomessa hakemus tulee tehdä Eläketurvakeskukselle. Jos etätyösopimusta voidaan soveltaa työntekijään, myöntää Eläketurvakeskus A1-todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Etätyösopimuksen soveltamista tulee hakea etukäteen ja etätyösopimuksen mukainen A1-todistus voidaan antaa lähtökohtaisesti hakuhetkestä ajassa eteenpäin. Etätyösopimuksen perusteella työnantajan kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista voi hakea 1.7.2023 alkaen.

Sopimuksen tavoitteena joustavampi etätyö Euroopassa
 
Etätyösopimus tuo kaivattua joustoa rajat ylittävään etätyöhön Euroopassa. Sopimus valmistui Euroopan komission yhteydessä toimivan sosiaaliturvakysymyksiä käsittelevän hallintotoimikunnan aloitteesta. Suomea työryhmässä edustivat Eläketurvakeskus ja sosiaali- ja terveysministeriö. Nyt tehty etätyösopimus on tilapäinen, ja tarkoitus on tulevaisuudessa saada pysyvä säännös etätyöstä EU:n sosiaaliturva-asetukseen.