Sivu 1/3
Telp Default Thumbnail Image

Muutosten ilmoittaminen Eläketurvakeskukselle

Eläketurvakeskus myöntää todistuksen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta aina määräajaksi. Jos ulkomaantyöhön liittyvät olosuhteet muuttuvat todistuksen voimassaoloaikana, tulee esimerkiksi seuraavat muutokset ilmoittaa...
Telp Default Thumbnail Image

Muutoksenhaku Israelin sosiaaliturvasopimuksessa

Toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle jätetty muutoksenhakukirjelmä katsotaan jätetyksi samanaikaisesti myös toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle (29 artikla). Esimerkki valituksesta, kun valittaja...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä