Sivu 1/3
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeindeksin määrääminen

Työeläkeindeksi on kumulatiivinen ja sen muutos määräytyy Tilastokeskuksen laskemien ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin vuotuisten muutosten mukaan kolmannelta vuosineljännekseltä kolmannelle vuosineljännekselle. Tilastokeskuksen...
Telp Default Thumbnail Image

Indeksiturvan yleiskuvaus

Indeksiturvan tavoitteena on varmistaa eläkkeelle siirtyvän henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä ja sen jälkeen maksussa olevan eläkkeen ostovoiman...
Telp Default Thumbnail Image

Palkkakertoimen määrääminen

Palkkakertoimen perusvuotena on vuosi 2004, jolloin kertoimen arvo oli yksi (1,000). Palkkakerroin on kumulatiivinen ja sen muutos määräytyy Tilastokeskuksen laskemien...
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeiden tarkistaminen

Kalenterivuoden alussa kaikki maksussa olevat eläkkeet tarkistetaan kyseiselle vuodelle annetulla työeläkeindeksillä. Edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrä kerrotaan kyseiselle vuodelle...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeindeksin määrääminen

Työeläkeindeksi on kumulatiivinen ja sen muutos määräytyy Tilastokeskuksen laskemien ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin vuotuisten muutosten mukaan kolmannelta vuosineljännekseltä kolmannelle vuosineljännekselle. Tilastokeskuksen...
Telp Default Thumbnail Image

Indeksiturva ennen vuotta 2013

1962–1976 Vuoteen 1976 asti työeläkejärjestelmässä sovelletun TEL-indeksin kehitys oli sidottu pelkästään ansiotasoindeksiin. TEL-indeksi kompensoi paitsi inflaation, myös 100 prosenttia palkansaajien...
Telp Default Thumbnail Image

Eläkkeiden tarkistaminen

Kalenterivuoden alussa kaikki maksussa olevat eläkkeet tarkistetaan kyseiselle vuodelle annetulla työeläkeindeksillä. Edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrä kerrotaan kyseiselle vuodelle...
Telp Default Thumbnail Image

Indeksiturvan yleiskuvaus

Indeksiturvan tavoitteena on varmistaa eläkkeelle siirtyvän henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä ja sen jälkeen maksussa olevan eläkkeen ostovoiman...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä