Sivu 1/16
Telp Default Thumbnail Image

Tulevan ajan osittaminen

Milloin tulevan ajan eläke ositetaan? Tulevan ajan eläke ositetaan, jos tulevan ajan eläke myönnetään kahdesta tai useammasta EU-maasta. Miten tulevan...
Telp Default Thumbnail Image

Vähennetyn EU-leskeneläkkeen laskeminen

Miten leskeneläkettä vähennetään? Leskeneläkkeen vähentämisellä tarkoitetaan lesken oman eläkkeen tai omien tulojen huomioimista leskeneläkkeen määrässä. Leskeneläkkeen vähentäminen lasketaan seuraavasti: Vähennyksen...
Telp Default Thumbnail Image

Lesken- ja lapsen EU-perhe-eläkkeen määrä

Minkä maan lainsäädännön mukaan perhe-eläkeoikeus määräytyy? Oikeus perhe-eläkkeeseen määräytyy sen maan lainsäädännön perusteella, jossa edunjättäjä on työskennellyt. Jos edunjättäjä on...
Telp Default Thumbnail Image

Vähennetyn EU-leskeneläkkeen laskeminen

Miten leskeneläkettä vähennetään? Leskeneläkkeen vähentämisellä tarkoitetaan lesken oman eläkkeen tai omien tulojen huomioimista leskeneläkkeen määrässä. Leskeneläkkeen vähentäminen lasketaan seuraavasti: Vähennyksen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä