Sivu 1/1
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkkeen hakeminen ja käsittely

Muutokset korvattuun ohjeeseen verrattuna: Ohjeen kohtaa ”Hakemus vastaanotetaan työeläkejärjestelmässä” on päivitetty. Jatkossa kaikki Kelaan jaettavat hakemukset lähetetään yhteen yhteyspisteeseen: Kela,...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkkeen hakeminen ja käsittely

Ohjetta on päivitetty EU-eläkkeitä koskevan hakemuskäsittelyn prosessimuutosten vuoksi. Muutosten keskeisin sisältö on siirtyä täytäntöönpanoasetuksen 987/2009 mukaiseen samanaikaiseen hakemuskäsittelyyn eri jäsenmaiden...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkkeen hakeminen ja käsittely

Ohjetta on päivitetty Kelan uuden etuustyön hallintajärjestelmän eli OIWA:n käyttöön ottamisen johdosta. Kela lähettää OIWA:n kautta asiakirjat sähköisessä muodossa keskitetysti...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkkeen hakeminen ja käsittely

Tässä ohjeessa kerrotaan EU-eläkkeen hakemista koskevasta menettelystä 1.5.2010 alkaen. EU-eläkkeen hakemisesta on säännökset EU:n sosiaaliturva-asetuksissa 883/2004 (jäljempänä perusasetus) ja sen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä