Sivu 1/5
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkehakemuksen vireilletulo EESSI:ssä

EU-eläkehakemuksen vireilletuloa koskevat säännökset ja niiden soveltamista koskevat periaatteet eivät muutu siirryttäessä käyttämään EESSI:ä. Lähtökohtana on myös sähköistä tietojen vaihtoa...
Telp Default Thumbnail Image

Milloin on kysymys EESSI:n mukaisesta eläkehakemusprosessista?

EESSI:in siirtyminen vaiheittain Sähköinen tietojen vaihto eli EESSI perustuu EU:n sosiaaliturva-asetuksen säännöksiin. Täytäntöönpanoasetuksessa on säädetty sähköiseen tietojenvaihtoon sovellettavasta siirtymäkaudesta. Sosiaaliturvajärjestelmien...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkehakemuksen peruuttaminen EESSI:ssä

Eläkehakemuksen voi peruuttaa erikseen kunkin maan osalta Eläkehakemuksen peruuttaminen yhdessä maassa ei tarkoita sitä, että eläkehakemus peruutettaisiin samanaikaisesti kaikissa muissa...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkehakemusprosessin toimijat EESSI:ssä

EESSI-eläkehakemusprosessissa Suomen näkyvinä osapuolina ulkomaanlaitoksille ovat Kela Eläketurvakeskus ja eläkelaitos. EESSI-asian omistaja ja vastapuoli Jos eläkkeenhakija asuu toisessa EU-maassa, EESSI-eläkehakemusasian...
Telp Default Thumbnail Image

EU-eläkehakemuksen vireilletulo EESSI:ssä

EU-eläkehakemuksen vireilletuloa koskevat säännökset ja niiden soveltamista koskevat periaatteet eivät muutu siirryttäessä käyttämään EESSI:ä. Lähtökohtana on myös sähköistä tietojen vaihtoa...
Telp Default Thumbnail Image

Teoreettinen laitos ja viimeinen eläkelaitos

Teoreettisella laitoksella tarkoitetaan Suomessa työeläkelaitosta, joka ratkaisee eläkehakemuksen ja laskee teoreettisen eläkkeen määrän. Jos hakemus kuuluu vilmamenettelyn piiriin, teoreettinen laitos...
Telp Default Thumbnail Image

Sähköinen tietojenvaihto

EU:n sosiaaliturva-asetukset edellyttävät, että tietojenvaihto jäsenmaiden välillä tapahtuu sähköisesti. Sähköistä tietojenvaihtoa varten rakennetaan EU-tason infraktuuriksi ns. EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange of...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä