Maatalousyrittäjän eläkelaki 58 §

Nimike
Maatalousyrittäjän eläkelaki
Lyhenne
MYEL
Numero
1280/2006
Pykälä
58 §
Voimassa
1.1.2007 - 31.12.2016

58 § (Mu:29.1.2016/75)

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen ja lakkaaminen

Mom. 1

Tätä lakia toimeenpantaessa työkyvyttömyyseläkkeeseen sovelletaan, mitä:

1) työntekijän eläkelain 48 §:ssä säädetään eläkkeen määrän muuttamisesta;

2) työntekijän eläkelain 50 §:ssä säädetään eläkkeen maksamisen keskeyttämisestä;

3) työntekijän eläkelain 51 §:ssä säädetään eläkkeen takautuvasta tarkistamisesta; ja

4) työntekijän eläkelain 52 §:ssä säädetään eläkkeen muuttumisesta vanhuuseläkkeeksi.