Työryhmä selvittää keinoja työeläkejärjestelmän uudistamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 18. lokakuuta asettaneet työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on turvata riittävä eläkkeiden taso myös tulevaisuudessa ja vakauttaa työeläkejärjestelmää.

Uudistuksen tavoite

Työryhmän tavoitteena on selvittää tarvittavat konkreettiset työeläkejärjestelmän muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi. Muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa vuoden 2023 tasossa.

Lisäksi selvitystyön tulee löytää keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin konkreettiseen vakauttamiseen, jossa työeläkejärjestelmä sopeutuu mahdollisiin shokkeihin sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla. Työryhmän selvitystyö koskee pitkän aikavälin muutoksia, joilla ei ole vaikutusta lyhyellä aikavälillä eläkkeisiin.

Työryhmän jäsenet

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty osastopäällikkö Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriöstä.

Työryhmän pysyväksi asiantuntijaksi on nimitetty Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja Allan Paldanius.

Lisäksi työryhmään on nimitetty jäsenet STM:stä, VM:stä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, STTK:sta ja Akavasta.

Työryhmän toimikausi

Työryhmän toimikausi alkaa 18.10.2023 ja päättyy 31.1.2025. Toimikauden päätyttyä tammikuussa 2025 työryhmän ehdotukset kootaan hallituksen esitykseksi.