Timanttiporaaja työskenteli työsuhteessa

Asianumero
1854002
Päätöksen antaja
ESOV
Päätöksen antopäivä
21.2.2024
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työnsuorittaja työskenteli timanttiporaajana työnteettäjän hankkimissa työkohteissa. Eläketurvakeskuksen mielestä työskentelyssä täyttyivät työsuhteen tunnusmerkit. Työnsuorittaja työskenteli työnteettäjän työvälineillä, eikä saadun selvityksen perusteella työnsuorittajalle syntynyt työskentelyyn liittyviä kustannuksia, jotka olisivat synnyttäneet hänelle taloudellisen riskin tehtävään työhön liittyen. Työnsuorittaja laskutti työstä laskutuspalveluyrityksen kautta ja myös vastike maksettiin laskutuspalveluyrityksen välityksellä.