oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, elinkeinotuki

Asianumero
TELK/4852/3001/2015
Päätöksen antaja
TELK
Päätöksen antopäivä
9.2.2016
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen pää­tök­sestä, jolla hänen 87 000 euron suuruinen elinkeinotukihakemuksensa yrityksensä koneisiin ja laitteisiin hylättiin. Eläkelaitos totesi, että se voi myöntää vielä enintään 8 000 euron kuntoutusavustuksen (aiemmin myönnetty 2 000 euroa toimistokalusteisiin).

TELK totesi, että A on hakenut ammatillisena kuntoutuksena elinkeinotukea koneiden ja laitteiden hankintaan. A on esittänyt hakemuksessaan puolta investointien kustannusten tukemista, eli 87 000 euroa ja valituksessaan hän on esittänyt hyväksyttäväksi 76 000 euroa.

TELK katsoi, että A:n hakemat hankinnat ovat hänen yritystoimintansa perusinvestointeja. Niiden rahoituksen osalta yrittäjällä katsotaan olevan myös omavastuuosuus, eikä perusinvestointeja voida rahoittaa kokonaan ammatillisena kuntoutuksena. Elinkeinotuen myöntämisen edellytyksenä on se, että kuntoutujan voidaan arvioida saavan yrityksestään toimeentulon, jotta yritys olisi taloudellisesti terveellä pohjalla. Valituksenalaisella päätöksellä määritetty A:n elinkeinotuen määrä on katsottava asianmukaiseksi, eikä suurempaa elinkeinotukea voida pitää tarkoituksenmukaisena.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 22§ ja 23§