Vuosi1.1. (%)1.4. (%)1.7. (%)1.10. (%)
202327,7 27,1 26,4 26,4
2022*27,435,6*33,2 29,6
202124,326,527,827,4
202024,524,923,224,1
201924,223,924,324,0
201824,925,924,624,3
201723,624,624,724,9
201626,826,426,325,8
201527,730,128,629,3
201426,326,326,527,9
201320,523,324,725,3
201218,418,520,619,8
201118,318,323,923,3
201012,612,616,016,0
200919,219,212,112,1
200825,825,824,124,1
200722,522,523,823,8

*Uudet lait voimaan 1.1.2022, 1.4.2022 voimaan tullut arvo on uusien lakien mukainen. Lait 946/2021 (säätiöt ja kassat), 949/2021 (yhtiöt), HE 28/2021.

Taulukossa on esitetty siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrän kiinteänä prosenttiosuutena vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Tämä perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n 2 momenttiin ja eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 12 luvun 12 §:n 1 momenttiin.

Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus vastuuvelasta on laskettu vastaavalla tavalla kuin täydennyskertoimen perusteena oleva vakavaraisuus. Osuus lasketaan neljännesvuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa prosenttiarvon Eläketurvakeskuksen esityksestä.

Ennen vuotta 2007

VoimassaoloaikaSiirtyvä vakavaraisuuspääoma (%)
1.7.-31.12.200621,6
7.10.2005-30.6.2006*19,0
1.4.2005-6.10.2005**11,8
1.7.2003-31.3.2005**12,4

*Uudet lait voimaan 15.4.2006. Lakia sovellettiin niihin vakuutuskannan luovutuksiin, joita koskeva sopimus on tehty 7.10.2005 tai sen jälkeen. Lait 250/2006 (yhtiöt), 251/2006 (säätiöt), 252/2006 (kassat), HE 158/2005.

**Laskettu 1.7.2003 voimaan tulleiden lakien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti siirtyvän toimintapääoman määrän kahden vuoden välein. Lait 419/2003 (yhtiöt), 420/2003 (kassat), 421/2003 (säätiöt), HE 221/2002.