Kertoimet 1e, 2e, gj ja gm

Vuosi 1e 2e gj gm
2024 0,00018 0,00035 9/10
2023 0,00024 0,00035 9/10
2022 0,00027 0,00035 9/10
2021 0,00026 0,00039 9/10
2020 0,00029 0,00016 9/10
2019 0,00039 0,00042 3/4 9/10
2018 0,00037 0,00042 2/3 9/10
2017 0,00041 0,00047 2/3 9/10
2016 0,00043 0,00048 2/3 9/10
2015 0,00046 0,00053 2/3 9/10
2014 0,00053 0,00060 2/3 9/10
2013 0,00047 0,00054 2/3 9/10
2012 0,00038 0,00044 2/3 9/10
2011 0,00055 0,00063 2/3 9/10
2010 0,00064 0,00073 2/3 9/10
2009 0,00059 0,00076 1/3 2/3
2008 0,00064 0,00082 1/3 2/3

Taulukossa esitettyjen kertoimien perusteella määritellään eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista. Eläkelaitokset osallistuvat ETK:n kustannuksiin siltä osin kuin ETK:n saamat toimintokohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät niihin riitä. Vuodesta 2008 alkaen kustannuksiin ovat osallistuneet myös julkisten alojen eläkelaitokset. Kustannukset jaetaan eläkelaitosten kesken lakisääteisen toiminnan laajuuden suhteessa. Vuodesta 2020 alkaen Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustannusosuus määräytyy 2e-kertoimen mukaisesti ja laskennassa otetaan huomioon gm-kertoimen mukainen määrä vakuutetuista työansioista. Kerroin gj ei ole käytössä vuoden 2019 jälkeen.

Tarkemmin kustannusosuuksien määräytyminen selvitetään kustannustenjakoperusteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2024 kertoimet 9.11.2023.

Kertoimet, e, e’ ja e”

Vuosi e e’ e”
2007 0,00084 0,0006
2006 0,0048
2005 0,0044
2004 0,0054 0 0,0007
2003 0,0042 0 0,0006
2002 0,0037 0 0,0025
2001 0,0037 0 0,0025
2000 0,0041 0 0,0035
1999 0,0042 0 0,0052
1998 0,0042 0 0,0029
1997 0,0043 0
1996 0,0043 0,0147
1995 0,0041 0,0198
1994 0,0041 0,0198
1993 0,0040 0,0165
1992 0,0045
1991 0,0039
1990 0,0040
1989 0,0044
1988 0,0053
1987 0,0055
1986 0,0060
1985 0,0060
1984 0,0055
1983 0,0050
1982 0,0050
1981 0,0050
1980 0,0070
1979 0,0080
1978 0,0080
1977 0,0090
1976 0,0080
1975 0,0080
1974 0,0080
1973 0,0080
1972 0,0080
1971 0,0080
1970 0,0100
1969 0,0100
1968 0,0100
1967 0,0100
1966 0,0070
1965 0,0070
1964 0,0100

Taulukon kertoimen e perusteella määräytyivät eläkelaitosten kustannukset ETK:n kuluista ja kertoimien e’ ja e’’ perusteella osuudet Garantian kustannuksista tai palautuksista.

ETK:n lopetti luottovakuutustoimintansa ja vakuutuskanta siirrettiin vuonna 1993 Garantialle. Kannan mukana siirrettyjen varojen riittävyydestä riippuen TEL-LEL- ja TaEL-toimintaa harjoittavat eläkelaitokset yhdessä kattoivat puuttuvaa osaa tai saivat palautusta Garantialta. Vuoden 2007 e’’ perusteella ETK jakoi Garantian osakkeiden myynnistä saadut varat eläkelaitoksille.

ETK-kustannuskertoimista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.