EU:ssä on käytössä 24 virallista kieltä, joista suomi on yksi.

Eläkkeenhakija tai muutoksenhakija saa käyttää omaa äidinkieltään tai mitä tahansa muuta EU:n virallista kieltä.

Esimerkiksi Ruotsissa asuva suomalainen voi täyttää eläkehakemuksensa joko suomeksi tai ruotsiksi (taikka millä tahansa muulla EU:n virallisista kielistä).

Tarkemmat tiedot

Unionin tuomioistuimen ratkaisun (Maris C-55/77) mukaan jäsenvaltioiden viranomaisten, laitosten ja tuomioistuinten on erilaisista tai vastakkaisista määräyksistä huolimatta hyväksyttävä kaikki hakemukset tai muut asiakirjat, jotka koskevat asetuksen toteuttamista ja jotka on tehty toisen jäsenvaltion virallisella kielellä.

Suomessa eläkelaitokset antavat päätöksensä ja vastineensa joko suomen- tai ruotsin kielellä riippuen siitä, kumman kielinen hakemus on jätetty.

Suomesta ulkomaille työskentelemään lähteville henkilöille Eläketurvakeskus antaa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen osoittavan A1-todistuksen joko suomen- tai ruotsinkielisenä riippuen siitä, kumman kielinen hakemus on jätetty.